Quy tắc đưa vế : cầm tắt triết lý và Giải bài xích 61, 62, 63, 64, 65 trang 87 SGK Toán 6 tập 1.

Bạn đang xem: Bài 61 trang 87 sgk toán 6 tập 1

1. đặc điểm của đẳng thức: với mọi số nguyên a, b, c ta có:

Nếu a = b thì a + c = b + c.

Nếu a + c = b + c thì a = b.

Nếu a = b thì b = a.

2. Quy tắc gửi vế: lúc chuyển một vài hạng từ vế này quý phái vế tê của một đẳng thức, ta đề nghị đổi vết số hạng đó: lốt “+” biến thành dấu “-” với dấu “-” thành dấu “+”.

Nhận xét: nếu như x = a – b thì theo quy tắc gửi vế ta có x + b = a.

Ngược lại, trường hợp x + b = a thì theo quy tắc gửi vế ta tất cả x = a – b.

Những điều nỏi trên chứng tỏ rằng trường hợp x là hiệu của a cùng b thì a là tổng của x và b. Nói bí quyết khác, phép trừ là phép tính ngược của phép cộng.


Quảng cáo


Hướng dẫn giải bài tập Sách giáo khoa bài Quy tắc chuyển vế trang 87 – Toán 6 tập 1.

Bài 61. Tìm số nguyên x, biết:

a) 7 – x = 8 – (-7); b) x – 8 = (-3) – 8.

a) 7 – x = 8 – (-7)7 – x = 8 + 7– x = 8x = -8Vậy x = -8

b) x – 8 = (-3) – 8x + (-8) = (-3) + (-8)x = -3Vậy x = -3

Bài 62 trang 87. Tìm số nguyên a, biết:

a) |a| = 2; b)|a +2 | = 0.


Quảng cáo


Giải. A) a = ± 2;

b) a + 2 = 0. Cho nên vì vậy a = -2.

Bài 63. Tìm số nguyên x, biết rằng tổng của tía số: 3, -2 và x bằng 5.


Viết đẳng thức 3 + (-2) + x = 5 rồi vận dụng quy tắc gửi vế.

ĐS: x = 4.


Bài 64 . Cho a ∈ Z. Kiếm tìm số nguyên x, biết:

a) a + x = 5; b) a – x = 2.

Giải: a) a + x = 5. đưa vế a ta được: x = 5 – a.

b) a – x = 2. Gửi vế x cùng 2 ta được a – 2 = x. Vậy x = a – 2.

Bài 65 trang 87 Toán 6 tập 1. Cho a, b ∈ Z. Kiếm tìm số nguyên x, biết:

a) a + x = b; b) a – x = b.

ĐA: a) a + x = bx = b – a

b) a – x = b-x = b – ax = a – b


Chủ đề:
Bài trướcBài 57,58,59, 60 trang 85 SGK Toán 6 tập 1: Quy tắc lốt ngoặc
Bài tiếp theoBài 66,67,68, 69,70,71, 72 trang 87, 88 sách Toán 6 tập 1: rèn luyện Quy tắc đưa vế
<Đề 4> chất vấn 45 phút Chương 2 Số học 6 : kiếm tìm x, biết |2x – 5| = 1
<Đề 1>Kiểm tra 45 phút Chương 2 Số học tập 6: Tính A = 625 – (61 – 17).12 + (27 + 27) : 17
Bài ôn tập chương 3 Toán số học tập 6 Tập 2: bài bác 154 – 167 trang 64,65
Bài tập 149,150,151 ,152,153 trang 61,62 Toán 6 tập 2: Biểu đồ phần trăm
Giải bài 142,143,144 ,145,146,147 ,148 trang 59,60 SGK Toán 6 tập 2: luyện tập tìm tỉ số của hai số
Giải bài xích 137,138,139 ,140,141 trang 57,58 SGK Toán 6 tập 2: kiếm tìm tỉ số của hai số
Bài tập SGK 6
Sách bài tập 6
Đề thi - khám nghiệm 6
Đang coi nhiều
*
Thi kì 2 Ngữ Văn lớp 8: Tình yêu vạn vật thiên nhiên trong thơ Bác"/>
Thi kì 2 Ngữ Văn lớp 8: Tình yêu vạn vật thiên nhiên trong thơ Bác
*

Tuyển chọn đề thi học tập kì 2 Toán lớp 8: phân phát biểu quan niệm phương trình số 1 một ẩn? đến 2 ví dụ
*

Tham khảo đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8 Sở GD Bình Dương: Hỏi giá bán của cuốn sách khi chưa tính thuế...
*

2 Đề thi thân học kì 2 lớp 8 toán: Giải PT (x2 + 1)2 + 3x(x2 + 1) + 2×2 = 0
*

Kiểm tra học kì 2 – Toán 8: quý giá x = -3 là một nghiệm của bất phương trình nào sau đây? 
Kiểm tra thời điểm cuối năm môn thứ Lý lớp 8 năm 2020: tại sao khi pha nước chanh cốt đá đề nghị hòa đường vào nước rồi...
movingthenationforward.com - website chăm về đề thi, bình chọn và giải bài xích tập từ bỏ lớp 1 đi học 12. Website với mặt hàng triệu lượng truy cập mỗi tháng, với đối tượng người dùng là học tập sinh, giáo viên và phụ huynh trên cả nước.

Xem thêm: Bài 25 Trang 16 Sgk Toán 6 Tập 2 5 Phép Cộng Và Phép Trừ Phân Số


XEM THEO LỚP
Giải bài xích tập SGK bắt đầu 2,6
Edit with Live CSS
Save
Write CSS OR LESS & hit save. CTRL + SPACE for auto-complete.