Câu trang bị nhất: Tổng của nhì phân số là 1 trong phân số bao gồm tử bằng tổng những tử, mẫu bằng tổng những mẫu.

Bạn đang xem: Bài 61 trang 33 sgk toán 6 tập 2

Câu đồ vật hai: Tổng của nhị phân số cùng mẫu là 1 trong phân số tất cả cùng mẫu đó và có tử bởi tổng những tử.

a) Câu như thế nào đúng?

b) Theo mẫu của câu đúng, hãy vạc biểu tựa như cho hiệu của hai phân số thuộc mẫu.


Hướng dẫn:

Muốn cộng hai phân số cùng mẫu mã ta cộng những tử và giữ nguyên mẫu

Bài giải:

a) Theo quy tắc cùng hai phân số cùng mẫu thì "câu sản phẩm hai" ĐÚNG

Tổng của hai phân số thuộc mẫu là một trong phân số gồm cùng mẫu mã đó và tất cả tử bởi tổng các tử.

Xem thêm: Giải Bài 122 Trang 53 Sgk Toán 6 Tập 2 2 Trang 53 Sgk Toán 6 Tập 2

b)Hiệu của hai phân số cùng chủng loại số là 1 trong những phân số bao gồm cùng chủng loại đóvà có tử bằng hiệu những tử.


*

Giải các bài tập bài 9: Phép trừ phân số - rèn luyện trang 34 khác • Giải bài xích 58 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 kiếm tìm số đối của các... • Giải bài bác 59 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:(a) ,, dfrac18... • Giải bài xích 60 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tìm(x), biết:( a)... • Giải bài xích 61 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Trong nhị câu dưới đây có... • Giải bài bác 62 trang 34 - SGK Toán 6 tập 2 Một khu đất nền hình... • Giải bài bác 63 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền phân số thích... • Giải bài 64 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 xong phép tính:(a) ,,... • Giải bài xích 65 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Buổi tối... • Giải bài 66 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số mê thích hợp... • Giải bài 67 trang 35 - SGK Toán lớp 6 tập 2 trong một hàng tính chỉ... • Giải bài 68 trang 35 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:(a) ,, dfrac35...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và ngã túc về số tự nhiên - Số học tập •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học
bài bác trước bài bác sau
Giải bài bác tập SGK Toán 6
Bài 9: Phép trừ phân số - rèn luyện trang 34
• Giải bài 58 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 59 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 60 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 61 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 62 trang 34 - SGK Toán 6 tập 2 • Giải bài 63 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 64 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 65 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 66 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 67 trang 35 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 68 trang 35 - SGK Toán lớp 6 tập 2
Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên và thoải mái Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số