Hướng dẫn giải bài §2. Phân số bởi nhau, sách giáo khoa toán 6 tập hai. Nội dung bài Giải bài bác 6 7 8 9 10 trang 8 9 sgk Toán 6 tập 2 bao gồm tổng thích hợp công thức, lý thuyết, cách thức giải bài bác tập phần số học tất cả trong SGK toán để giúp đỡ các em học viên học giỏi môn toán lớp 6.

Bạn đang xem: Bài 6 trang 8 sgk toán 6 tập 2


Lý thuyết

Ở tiết trước bọn họ đã được biết không hề thiếu hơn về phân số. Bài tiếp theo họ sẽ tìm hiểu xem nhị phân số bằng nhau thì chúng buộc phải thỏa điều gì qua bài §2 Phân số bởi nhau

1. Định nghĩa

Hai phân số (fracab) với (fraccd) call là bằng nhau nếu a.d=b.c

2. Ví dụ minh họa

Trước khi lấn sân vào Giải bài 6 7 8 9 10 trang 8 9 sgk Toán 6 tập 2, chúng ta hãy tìm hiểu các ví dụ nổi bật sau đây:

Ví dụ 1: 

(frac-32=frac9-6) vì ((-3).(-6)=9.2) ((=18)); (frac27 eq frac45) vì (2.5 eq 7.4)

Ví dụ 2:

Tìm số nguyên x, biết: (fracx15=frac39)

Bài giải:

Vì (fracx15=frac39) nên (x.9=3.15Rightarrow x=frac3.159=5)


Ví dụ 3:

Tìm 3 phân số bằng với phân số (frac-25)

Bài giải:

Ta có: (frac-410=frac-25) vì ((-4).5=(-2).10)

(frac6-15=frac-25) vì ((6).5=(-2).(-15))

(frac-820=frac-25) vì ((-8).5=(-2).20)

Ví dụ 4:

Lập những phân số đều bằng nhau từ đẳng thức: 4.5=10.2


Bài giải:

(frac410=frac25;frac42=frac105, frac52=frac104,frac510=frac24)

Ví dụ 5:

Chứng tỏ những cặp số sau đây bằng nhau:

a) (fraca-b) và (frac-ab)

b) (frac-a-b) và (fracab)


Bài giải:

a) (a.b=(-a).(-b)Rightarrow fraca-b=frac-ab)

b) ((-a).b=a.(-b)Rightarrow frac-a-b=fracab)

Ví dụ 6:

Tìm những số x, y, z, t biết: (frac12-6=fracx5=frac-y3=fracz-7=frac-t-8)

Bài giải:


(x=frac5.12-6=-10; -y=frac3.12-6=-6Rightarrow y=6)

(z=frac(-7).12-6=14;-t=frac(-8).12-6=16Rightarrow t=-16)

Ví dụ 7:

Cho 2 phân số bằng nhau (fracab=fraccd) . CMR (fracapm bb=fraccpm dd)

Bài giải:

Ta có: (a.d=b.cRightarrow a.dpm b.d=b.cpm b.dRightarrow d(apm b)=b(cpm d)Rightarrow fracapm bb=fraccpm dd)


Dưới đây là phần hướng dẫn trả lời các câu hỏi có trong bài học kinh nghiệm cho chúng ta tham khảo. Chúng ta hãy gọi kỹ thắc mắc trước khi vấn đáp nhé!

Câu hỏi

1. Trả lời thắc mắc 1 trang 8 sgk Toán 6 tập 2

Các cặp phân số tiếp sau đây có bằng nhau không?

( displaystyle a),, 1 over 4, cùng ,,3 over 12); ( displaystyle b),, 2 over 3, với ,,6 over 8);

( displaystyle c),, -3 over 5, cùng ,,9 over -15); ( displaystyle d),, 4 over 3, và ,,-12 over 9);

Trả lời:

a) Ta có: $1 . 12 = 12 ; 3 . 4 = 12$

⇒ ( displaystyle 1 over 4 = 3 over 12)

b) Ta có: $2 . 8 = 16 ; 3 . 6 = 18 ≠ 16$

⇒ ( displaystyle 2 over 3 ≠ 6 over 8);

c) Ta có: $-3 . (-15 ) = 45 ; 9 . 5 = 45$

⇒ ( displaystyle -3 over 5 = 9 over -15)

d) Ta có: $4 . 9 = 36 ; -12 . 3 = – 36 ≠ 36$

⇒ ( displaystyle 4 over 3 ≠ -12 over 9);

2. Trả lời thắc mắc 2 trang 8 sgk Toán 6 tập 2

Có thể xác minh ngay các cặp phân số dưới đây không bằng nhau, tại sao?

( displaystyle -2 over 5, với ,,2 over 5); ( displaystyle 4 over -21, với ,,5 over 20); ( displaystyle -9 over -11, cùng ,,7 over -10).

Trả lời:

Vì:

( displaystyle -2 over 5>0 , và ,,2 over 5>0 ⇒ displaystyle -2 over 5 ≠ 2 over 5);

( displaystyle 4 over -210 ⇒ displaystyle 4 over -21 ≠ 5 over 20);

( displaystyle -9 over -11>0 , cùng ,,7 over -10Dưới đây là Hướng dẫn Giải bài 6 7 8 9 10 trang 8 9 sgk Toán 6 tập 2. Chúng ta hãy gọi kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Bài tập

movingthenationforward.com reviews với các bạn đầy đủ cách thức giải bài tập phần số học tập 6 kèm bài giải chi tiết bài 6 7 8 9 10 trang 8 9 sgk Toán 6 tập 2 của bài bác §2 Phân số bằng nhau trong chương III – Phân số cho các bạn tham khảo. Nội dung cụ thể bài giải từng bài bác tập chúng ta xem dưới đây:

*
Giải bài 6 7 8 9 10 trang 8 9 sgk Toán 6 tập 2

1. Giải bài xích 6 trang 8 sgk Toán 6 tập 2


Tìm các số nguyên x cùng y biết:

a) (fracx7=frac621) ;

b) (frac-5y=frac2028.)

Bài giải:

a) Ta tất cả (dfracx7=dfrac621) khi (x.21 = 6.7) tốt (21x = 42.)

Từ kia suy ra (x = 42 : 21 = 2.) Vậy (x=2.)

b) Ta gồm (dfrac-5y=dfrac2028) lúc ((-5). 28 = y . 20) giỏi (20y = -140.)

Từ kia suy ra (y = (-140) : đôi mươi = -7.) Vậy (y = -7.)

2. Giải bài bác 7 trang 8 sgk Toán 6 tập 2

Điền số tương thích vào ô vuông?

*

Bài giải:

Thay từng ô vuông bởi một $x$ rồi tra cứu $x$ bằng cách nhân chéo.

a) (dfrac12 = dfracx12)

Nên ( 2.x = 12.1)

Suy ra ( x = 12 : 2 = 6)

Vậy (dfrac12=dfrac612) ;

b) (dfrac34 = dfrac15x)

Nên (3. X = 4. 15) suy ra ( x = 60 : 3 = 20)

Vậy (dfrac34=dfrac1520) ;

c) (dfracx8 = dfrac-2832)

Nên ta có (8. (-28) = x. 32) giỏi ( -224 = x . 32)

Suy ra ( x = -224 : 32 = – 7)

Vậy: (dfrac-78=dfrac-2832) ;

d) (dfrac3x = dfrac12-24)

Nên (3. (-24) = x. 12 ) tuyệt ( – 72 = x . 12 )

Suy ra ( x = (-72) : 12 = -6)

Vậy ta có: (dfrac3-6=dfrac12-24.)

3. Giải bài 8 trang 9 sgk Toán 6 tập 2

Cho hai số nguyên $a$ với $b (b ≠ 0)$. Chứng tỏ rằng những cặp phân số dưới đây luôn bởi nhau?

a) (fraca-b) cùng (frac-ab)

b) (frac-a-b) cùng (fracab) .

Bài giải:

a) Ta có: (dfraca-b=dfrac-ab) bởi (a.b = (-b).(-a).)

b) Ta có: (dfrac-a-b=dfracab) vị ((-a).b = -a.b = a.(-b).)

4. Giải bài xích 9 trang 9 sgk Toán 6 tập 2

Áp dụng kết quả của bài xích 8, hãy viết mỗi phân số sau đây thành một phân số bằng nó và có mẫu số dương:

(frac3-4; frac-5-7;frac2-9;frac-11-10).

Bài giải:

Ta có:

(frac3-4=frac-34; frac-5-7=frac57;frac2-9=frac-29;frac-11-10=frac1110)

5. Giải bài xích 10 trang 9 sgk Toán 6 tập 2

Từ đẳng thức $2 . 3 = 1 . 6$ ta hoàn toàn có thể lập được những cặp phân số đều bằng nhau như sau:

(frac26=frac13;frac21=frac63;frac36=frac12;frac31=frac62) (frac3.43.6=frac6.23.6).

Hãy lập các phân số đều nhau từ đẳng thức $3 . 4 = 6 . 2.$

Bài giải:

Chia nhị vế của đẳng thức $3 . 4 = 6 . 2$ đến $3 . 6$, ta được:

(frac3.43.6=frac6.23.6) tuyệt (frac46=frac23.)

Chia hai vế của đẳng thức $3 . 4 = 6 . 2$ mang đến $3 . 2$, ta được:

(frac3.43.2=frac6.23.2) hay (frac42=frac63).

Chia nhì vế của đẳng thức $3 . 4 = 6 . 2$ mang lại $4 . 6$, ta được:

(frac3.44.6=frac6.24.6) giỏi (frac36=frac24).

Xem thêm: Giải Bài 123 Trang 53 Sgk Toán 6 Tập 2 3 Luyện Tập Trang 53, Bài 123 Trang 53 Sgk Toán 6 Tập 2

Chia nhị vế của đẳng thức $3 . 4 = 6 . 2$ cho $4 . 2$, ta được:

(frac3.44.2=frac6.24.2) tốt (frac32=frac64).

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm bài tốt cùng giải bài xích tập sgk toán lớp 6 với Giải bài 6 7 8 9 10 trang 8 9 sgk Toán 6 tập 2!