xem xét lại lý thuyết: Lũy vượt với số nón tự nhiên. Nhân-chia nhì lũy thừa cùng cơ số
Bài tập khác

Bài 64 trang 29 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết tác dụng phép tính bên dưới dạng một lũy thừa:

a, $2^3.2^2.2^4$

b, $10^2.10^3.10^5$

c, $x.x^5$

d, $a^3.a^2.a^5$


Bài 72 trang 31 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Số thiết yếu phươnglà số bởi bình phương của một vài tự nhiên (ví dụ 0, 1, 4, 9, 16, ...). Mỗi tổng sau gồm là một vài chính phương không?

a) 13+ 23

b) 13+ 23+ 33

c) 13+ 23+ 33+ 43


Bài 71 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tìm số thoải mái và tự nhiên c, biết rằng với tất cả $nin mathbbN^*$ ta tất cả :

a) $c^n=1$

b) $c^n=0$


Bài 70 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết những số : 987 ; 2564 ; $overlineabcde$ dưới dạng tổng những lũy quá của 10.

Bạn đang xem: Bài 58 trang 28 sgk toán 6 tập 1


Bài 69 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Điền chữ Đ (đúng ) hoặc chứ S (sai) vào ô vuông:

a) 33. 34bằng:312☐912☐37☐67☐

b) 55: 5 bằng:55☐54☐53☐14☐

c) 23. 42bằng:86☐65☐27☐26☐


Bài 68 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tính bằng hai cách:

Cách 1: Tính số bị chia, tính số phân chia rồi tính thương.

Cách 2: phân tách hai lũy thừa cùng cơ số rồi tính kết quả

a) $2^10:2^8$

b) $4^6:4^3$

c) $8^5:8^4$

d) $7^4:7^4$


Bài 67 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết tác dụng mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

a) $3^8:3^4$

b) $10^8:10^2$

c) $a^6:a,,(a e 0)$


Bài 66 trang 29 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Đố: Ta biết $11^2=121$ cùng $111^2=12321$.

Hãy dự đoán: $1111^2$ bằng bao nhiêu ? chất vấn lại dự đoán đó.


Bài 65 trang 29 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Bằng bí quyết tính, em hãy cho thấy thêm số nào to hơn trong nhị số sau?

a) $2^3$ với $3^2$

b) $2^4$ và $4^2$

c) $2^5$ và $5^2$

d) $2^10$ cùng 100


Bài 56 trang 17 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy thừa.

a) 5.5.5.5.5.5; b) 6.6.6.3.2

c) 2.2.2.3.3; d) 100.10.10.10


Bài 63 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Điền vết "X" vào ô thích hợp hợp:

Câu

Đúng

Sai

a) 23. 22= 26

b) 23. 22= 25

c) 54. 5 = 54


Bài 62 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

a) Tính $10^2,,;,,10^3,,;,,,10^4,,;,,10^5,,;,,10^6$

b) Viết mỗisố sau bên dưới dạng lũy vượt của 10

1 000; 1 000 000; 1 tỉ; 100 ... 0 12 chữ số 0


Bài 61 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Trong những số sau, số như thế nào là lũy quá của một vài tự nhiên cùng với số mũ to hơn 1 (chú ý rằng bao gồm số có nhiều cách viết bên dưới dạng lũy thừa):

8, 16, 20, 27, 60, 64, 81, 90, 100


Bài 60 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

a, $3^3.3^4$ b, $5^2.5^7$ c, $7^5.7$


Bài 59 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

a)Lập bảng lập phương các số tự nhiên từ 0 cho 10.

Xem thêm: Sgk Toán Lớp 6 Tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống, SãCh Giã¡O Khoa Toã¡N LớP 6

b)Viết mỗi số sau thành lập và hoạt động phương của một số tự nhiên: 27; 125; 216.


Bài 57 trang 17 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tính giá chỉ trị các lũy thừa sau:

a) $2^3,,2^4,,2^5,,2^6,,2^7,,2^8,,2^9$,$2^10$

b) $3^2,,3^3,,3^4,,3^5$

c) $4^2,,4^3,,4^4$

d) $5^2,,5^3,,5^4$

e) $6^2,,6^3,,6^4$


*

*

học tập toán trực tuyến, kiếm tìm kiếm tư liệu toán và chia sẻ kiến thức toán học.