Bài §8. Quy tắc lốt ngoặc, chương II – Số nguyên, sách giáo khoa toán 6 tập một. Nội dung bài xích giải bài bác 57 58 59 60 trang 85 sgk toán 6 tập 1 bao gồm tổng thích hợp công thức, lý thuyết, phương thức giải bài tập phần số học có trong SGK toán để giúp đỡ các em học viên học giỏi môn toán lớp 6.

Bạn đang xem: Bài 57 trang 85 sgk toán 6 tập 1


Lý thuyết

1. Quy tắc vết ngoặc

– Khi bỏ dấu ngoặc tất cả dấu $“-“$ đằng trước, ta nên đổi dấu tất cả các số hạng trong lốt ngoặc: dấu $“+”$ thành dấu $“-“$ và dấu $“-“$ thành dấu $“+”.$

– Khi bỏ dấu ngoặc có dấu $“+”$ đằng trước thì dấu các số hạng vào ngược vẫn giữ nguyên.

Ví dụ: Tính nhanh

a) 324 + <112 + (112 + 324)>b) (-257) – <(-257 + 156) – 56>.

Bài giải:

a) 324 + <112 + (112 + 324)>= 324 + <112 – 112 – 324>= 324 – 324 = 0

b) (-257) – <(-257 + 156) – 56>= -257 – (-257 + 156) + 56

= -257 + 257 – 156 + 56 = -100

2. Tổng đại số

Vì phép trừ có thể diễn đạt thành phép cùng (cộng cùng với số đối của số trừ) đề xuất một dãy các phép tính cộng, trừ các số nguyên được gọi là 1 tổng đại số.


Khi viết một tổng đại số, khiến cho đơn giản, sau khoản thời gian chuyển những phép trừ thành phép cộng (với số đối), ta hoàn toàn có thể bỏ tất cả các vệt của phép cùng và dấu ngoặc. Chẳng hạn:

5 + (-3) – (-6) – (+7) = 5 + (-3) + (+6) + (-7)

= 5 – 3 + 6 – 7.

Nhờ các đặc điểm giao hoán, kết hợp và quy tắc lốt ngoặc ta có các tóm lại sau:

Trong một tổng đại số, ta bao gồm thể:

– chuyển đổi tuỳ ý vị trí các số hạng hẳn nhiên dấu của chúng.

Chẳng hạn:

a – b – c = -b + a – c = -b – c + a


97 – 150 – 47 = 97 – 47 – 150 = 50 – 150 = – 100.

– Đặt vệt ngoặc để nhóm những số hạng một bí quyết tuỳ ý với để ý rằng ví như trước vết ngoặc là vết “-“ thì bắt buộc dấu tất cả các số hạng trong ngoặc.

Chẳng hạn:

a – b – c = (a – b) – c = a – ( b + c)

284 – 75 – 25 = 284 – (75 + 25) = 284 – 100 = 184.

Chú ý: Nếu không sợ hãi nhầm lẫn, ta bao gồm thể nói theo một cách khác gọn tổng đại số là tổng.


Dưới đấy là phần phía dẫn vấn đáp các câu hỏi có trong bài học cho các bạn tham khảo. Chúng ta hãy hiểu kỹ thắc mắc trước khi vấn đáp nhé!

Câu hỏi

1. Trả lời câu hỏi 1 trang 83 sgk Toán 6 tập 1

a) kiếm tìm số đối của: $2, (-5), 2 + (-5)$.

b) so sánh số đối của tổng $2 + (-5)$ cùng với tổng các số đối của $2$ cùng $(-5).$

Trả lời:

a) Số đối của $2$ là: $-2$.

Số đối của $(-5)$ là: $5$.


Số đối của $2 + (-5) = – ( 5 -2) = – 3$ là: $3$.

b) Tổng các số đối của $2$ với $(-5)$ là:

$(-2) + 5 = 5 – 2 = 3$.

Suy ra số đối của tổng $2 + (-5)$ bằng tổng các số đối của $2$ cùng $(-5).$

2. Trả lời thắc mắc 2 trang 83 sgk Toán 6 tập 1

Tính và so sánh kết quả của:

a) $7 + (5 – 13)$ cùng $7 + 5 + (-13)$.


b) $12 – (4 – 6)$ cùng $12 – 4 + 6$.

Trả lời:

Ta có:

a) $7 + ( 5 – 13 ) = 7 + ( -8) = -1$

$7 + 5 + (-13) = 12 + (-13) = -1$

Kết trái của nhì phép tính trên bởi nhau.

b) $12 – ( 4 – 6 ) = 12 – ( -2) = 14$

$12 – 4 + 6 = 8 + 6 = 14$

Kết trái của hai phép tính trên bởi nhau.

3. Trả lời câu hỏi 3 trang 84 sgk Toán 6 tập 1


Tính nhanh:

a) $(768 – 39) – 768$;

b) $(-1579) – (12 – 1579)$.

Trả lời:

a) $(768 – 39 ) – 768$

$= ( 768 – 768 ) – 39$ $= 0 – 39$ $= – 39$

b) $( -1579 ) – ( 12 – 1579 )$

$= -1579 + 1579 – 12$ $= 0 – 12$ $= – 12$

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài bác 57 58 59 60 trang 85 sgk toán 6 tập 1. Chúng ta hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Bài tập

movingthenationforward.com trình làng với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần số học tập 6 kèm bài xích giải chi tiết bài 57 58 59 60 trang 85 sgk toán 6 tập 1 của bài §8. Quy tắc vết ngoặc vào chương II – Số nguyên cho chúng ta tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

*
Giải bài 57 58 59 60 trang 85 sgk toán 6 tập 1

1. Giải bài bác 57 trang 85 sgk Toán 6 tập 1

Tính tổng:

a) $(-17) + 5 + 8 + 17$;

b) $30 + 12 + (-20) + (-12)$;

c) $(-4) + (-440) + (-6) + 440$;

d) $(-5) + (-10) + 16 + (-1)$.

Bài giải:

Mỗi phép tính đã cho là một trong những tổng đại số, phải ta gồm thể biến hóa vị trí và sử dụng dấu ngoặc để nhóm các số hạng.

a) $(-17) + 5 + 8 + 17$

$= <(-17) + 17> + 13$

$= 0 + 13 = 13$

b) $30 + 12 + (-20) + (-12)$

$= <12 +(-12)> + <30 + (-20)>$

$= 0 + 10 = 10$

c) $(-4) + (- 440) + (-6) + 440$

$= <(-440) + 440> + <(-4) + (-6)>$

$= 0 + (-10) = -10$

d) $(-5) + (-10) + 16 + (-1)$

$= <(-5) + (-1) + (-10)> + 16$

$= (-16) + 16 = 0$

2. Giải bài 58 trang 85 sgk Toán 6 tập 1

Đơn giản biểu thức:

a) $x + 22 + (-14) + 52$.

b) $(-90) – (p + 10) + 100$.

Bài giải:

Ta vẫn cần sử dụng phép đổi khác một tổng đại số để dễ dàng và đơn giản những biểu thức trên.

a) $x + 22 + (-14) + 52$

$= x + (-14) + 74 = x + 60$

b) $(-90) – (p + 10) + 100$

$= <(-90) + (-10) > + (-p) + 100$

$= <(-100) + 100> – p = -p.$

3. Giải bài 59 trang 85 sgk Toán 6 tập 1

Tính nhanh các tổng sau:

a) $(2736 – 75) – 2736$.

Xem thêm: Luyện Tập Trang 19 Giải Toán Lớp 5 Trang 19, 20, Giải Bài Tập Trang 19, 20 Sgk Toán 5, Luyện Tập

b) $(-2002) – (57 – 2002)$.

Bài giải:

a) $(2736 – 75) – 2736$

$= (2736 – 2736) – 75$

$= 0 – 75 = -75$

b) $(-2002) – (57 – 2002)$

$= (-2002) – 57 + 2002$

$= (-2002 + 2002) – 57$

$= 0 – 57 = -57$

4. Giải bài bác 60 trang 85 sgk Toán 6 tập 1

Bỏ dấu ngoặc rồi tính:

a) $(27 + 65) + (346 – 27 – 65)$

b) $(42 – 69 + 17) – (42 + 17)$

Bài giải:

a) $(27 + 65) + ( 346 – 27 – 65)$

$= 27 + 65 + 346 – 27 – 65$

$= (27 – 27) + (65 – 65) + 346 = 346$

b) $(42 – 69 + 17) – ( 42 + 17)$

$= 42 – 69 + 17 – 42 – 17$

$= (42 – 42) + (17 – 17) – 69$

$= 0 + 0 – 69 = – 69$

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn làm bài xuất sắc cùng giải bài bác tập sgk toán lớp 6 cùng với giải bài bác 57 58 59 60 trang 85 sgk toán 6 tập 1!