Muốn cộng hai phân số khác mẫu mã ta viết chúng dưới dạng nhì phân số gồm cùng mẫu rồi cộng các tử và không thay đổi mẫuchung.

Bài giải:

*
Bạn đang xem: Bài 55 trang 30 sgk toán 6 tập 2

Giải các bài tập bài bác 8: tính chất cơ phiên bản của phép cộng phân số - luyện tập trang 29 khác • Giải bài 47 trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính nhanh:(a) ,,... • Giải bài xích 48 trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đố: cắt một tấm bìa... • Giải bài xích 49 trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Hùng đi xe... • Giải bài 50 trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số ưng ý hợp... • Giải bài 51 trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 2 tìm kiếm năm bí quyết chọn ba... • Giải bài xích 52 trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số thích hợp... • Giải bài 53 trang 30 - SGK Toán lớp 6 tập 2 “Xây trường”Em hãy... • Giải bài bác 54 trang 30 - SGK Toán lớp 6 tập 2 vào vở bài xích tập của... • Giải bài 55 trang 30 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số ham mê hợp... • Giải bài bác 56 trang 31 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính cấp tốc giá trị các... • Giải bài 57 trang 31 - SGK Toán lớp 6 tập 2 trong số câu sau đây,...
Mục lục Lớp 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và xẻ túc về số tự nhiên - Số học tập •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học •Chương 1: Trái Đất - Giải bài tập SGK Địa lý 6 •Unit 1 - giờ đồng hồ Anh Lớp 6: My new school - Giải bài bác tập SGK giờ đồng hồ Anh lớp 6 - sách mới tập 1 •Mở đầu sinh học - Giải bài tập SGK Sinh học 6 •Chương 1: Buổi đầu lịch sử vẻ vang nước ta - Phần 2: lịch sử vẻ vang Việt nam giới từ bắt đầu đến cố gắng kỉ X •Chương 1: Cơ học - Giải bài tập SGK vật lý 6 •Chương 2: Góc - Hình học tập •: Chương 2: những thành phần thoải mái và tự nhiên của Trái Đất - Giải bài bác tập SGK Địa lý 6 •Unit 2- tiếng Anh Lớp 6: My trang chủ - Giải bài xích tập SGK giờ Anh lớp 6 - sách new tập 1 •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Đại cương cứng về giới Thực đồ vật - Giải bài xích tập SGK Sinh học tập 6 •Chương 2: Thời đại dựng nước: Văn Lang - Âu Lạc - Phần 2: lịch sử Việt nam từ xuất phát đến nạm kỉ X •Chương 2: Nhiệt học - Giải bài bác tập SGK đồ dùng lý 6 •Unit 3- giờ đồng hồ Anh Lớp 6: My friends - Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 6 - sách bắt đầu tập 1 •Chương 1: Tế bào thực thiết bị - Giải bài xích tập SGK Sinh học 6 •Chương 3: thời gian Bắc thuộc và đấu tranh giành hòa bình - Phần 2: lịch sử dân tộc Việt phái mạnh từ nguồn gốc đến núm kỉ X •Chương 3: Phân số - Số học •Chương 2: Rễ - Giải bài xích tập SGK Sinh học tập 6 •Chương 4: cách ngoặt lịch sử dân tộc ở đầu nỗ lực kỉ X - Phần 2: lịch sử vẻ vang Việt phái mạnh từ nguồn gốc đến núm kỉ X •Chương 3: Thân - Giải bài tập SGK Sinh học 6 •Chương 4: Lá - Giải bài bác tập SGK Sinh học 6 •Chương 5: Sinh sản sinh dưỡng - Giải bài xích tập SGK Sinh học 6 •Chương 6: Hoa và sinh sản hữu tính - Giải bài bác tập SGK Sinh học 6 •Chương 7: Quả với hạt - Giải bài xích tập SGK Sinh học 6 •Chương 8: các nhóm thực thiết bị - Giải bài tập SGK Sinh học tập 6 •Chương 9: mục đích của thực đồ gia dụng - Giải bài bác tập SGK Sinh học 6 •Chương 10: Vi khuẩn - nấm - địa y - Giải bài bác tập SGK Sinh học 6
bài bác trước bài sau
Lớp 6
Bài 8: tính chất cơ bản của phép cùng phân số - luyện tập trang 29
• Giải bài bác 47 trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 48 trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 49 trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 50 trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 51 trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 52 trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 53 trang 30 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 54 trang 30 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 55 trang 30 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 56 trang 31 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 57 trang 31 - SGK Toán lớp 6 tập 2


Xem thêm: Toán Lớp 6 Tập 2 Trang 28 Sgk Toán 6 Tập 2, Bài 47 Trang 28 Sgk Toán 6 Tập 2

Chương 1: Ôn tập và té túc về số thoải mái và tự nhiên Chương 1: Đoạn trực tiếp Chương 1: Trái Đất Unit 1 - giờ đồng hồ Anh Lớp 6: My new school khởi đầu sinh học tập Chương 1: Buổi đầu lịch sử vẻ vang nước ta Chương 1: Cơ học Chương 2: Góc : Chương 2: các thành phần thoải mái và tự nhiên của Trái Đất Unit 2- giờ Anh Lớp 6: My home Chương 2: Số nguyên Đại cương về giới Thực thiết bị Chương 2: Thời đại dựng nước: Văn Lang - Âu Lạc Chương 2: Nhiệt học tập Unit 3- tiếng Anh Lớp 6: My friends Chương 1: Tế bào thực đồ gia dụng Chương 3: thời gian Bắc thuộc và chống chọi giành chủ quyền Chương 3: Phân số Chương 2: Rễ Chương 4: bước ngoặt lịch sử vẻ vang ở đầu cầm cố kỉ X Chương 3: Thân Chương 4: Lá Chương 5: Sinh sản sinh dưỡng Chương 6: Hoa và sinh sản hữu tính Chương 7: Quả cùng hạt Chương 8: các nhóm thực vật dụng Chương 9: vai trò của thực đồ dùng Chương 10: Vi khuẩn - nấm - địa y