Tính nhẩm bằng phương pháp nhân vượt số này, phân chia thừa số kia mang đến cùng một vài thích hợp. Bài 52 trang 25 sgk toán 6 tập 1 – Phép trừ cùng phép chia

52. A) Tính nhẩm bằng cách nhân vượt số này, phân chia thừa số kia cho cùng một số trong những thích hợp:

14 . 50; 16 . 25

b) Tính nhẩm bằng phương pháp nhân cả số bị phân chia và số chia với 1 dố mê thích hợp:

 2100 : 50; 1400 : 25.

Bạn đang xem: Bài 52 trang 25 sgk toán 6 tập 1

c) Tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất (a + b) : c = a : c + b : c (trường hợp phân tách hết):

132 : 12; 96 : 8.

*
Quảng cáo

a) 14 . 50 = (14 : 2)(50 . 2) = 7 . 100 = 700;

16 . 25 = (16 : 4)(25 . 4) = 4 . 100 = 400.

b) 2100 : 50 = (2100 . 2) : (50 . 2) = 4200 : 100 = 42;

1400 : 25 = (1400 . 4) : (25 . 4) = 5600 : 100 = 56.

c) 132 : 12 = (120 + 12) : 12 = 120 : 12 + 12 : 12 = 10 + 1 = 11;

96 : 8 = (80 + 16) : 8 = 80 : 8 + 16 : 8 = 10 + 2 = 12.


Bài học: chuyên mục:

Quảng cáo
Bài trướcBài 51 trang 25 sgk Toán 6 tập 1, Đố: Điền số tương thích vào ô vuông ngơi nghỉ hình bên sao cho tổng các số nghỉ ngơi mỗi dòng,
Bài tiếp theoBài 4 trang 105 – Sách giáo khoa Toán 6 tập 1, Vẽ hình theo những cách biểu đạt sau: Điểm C nằm trên phố thẳng a: Điểm B nằm ngoài
Danh sách bài tập
Bài 55 trang 25 sgk Toán 6 tập 1, Sử dụng laptop bỏ túi
Bài 54 trang 25 sgk Toán 6 tập 1, Một tàu hỏa cẩn chở 1000 khách hàng du lịch. Biết rằng mỗi toa gồm 12...
Bài 53 trang 25 sgk Toán 6 tập 1, bạn Tâm cần sử dụng 21000 đồng sở hữu vở. Gồm hai nhiều loại vở
Bài 51 trang 25 sgk Toán 6 tập 1, Đố: Điền số phù hợp vào ô vuông sinh sống hình bên làm sao để cho tổng các...
Bài 50 trang 24 sgk Toán 6 tập 1, Sử dụng máy tính bỏ túi:
Bài 49 trang 24 sgk Toán 6 tập 1, Tính nhẩm bằng cách thêm vào số bị trừ cùng số trừ
Mục lục môn Toán 6


Xem đầy đủ: Toán 6


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài bác tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Câu 122 trang 34 Sách Bài Tập (SBT) Toán Lớp 6 tập 2: cần sử dụng số thập phân để bộc lộ các số đo thời...
Dùng số thập phân để biểu thị các số đo vài ngày sau với đơn vị chức năng là giờ.. Câu 122 trang 34 Sách Bài...
Bài 90 trang 43 môn Toán 6 tập 2, kiếm tìm x, biết:
Tìm x, biết. Bài xích 90 trang 43 sgk toán 6 tập 2 - Phép chia phân số...
Bài 132 trang 55 sgk Toán 6 tập 2, tìm x, biết:
Tìm x, biết. Bài xích 132 trang 55 sgk toán 6 tập 2 - Tìm một số biết cực hiếm một phân số của nó...
Giải bài xích 3 trang 131 lịch sử dân tộc và địa lí 6 Cánh diều: Đêm tháng Năm chưa nằm đã sáng
Giải bài bác 3 trang 131 lịch sử dân tộc và Địa Lí lớp 6 sách Cánh Diều - Bài 7: vận động của trái đất quanh khía cạnh trời...

Xem thêm: Bài 10 Trang 75 Sgk Toán 6 Tập 2 : Góc, Giải Bài 10 Trang 75


Bài 47 trang 82 sgk Toán 6 tập 1, bài bác tập số 47 trong sách giáo khoa Toán lớp 6. Tính:
Bài tập số 47 vào sách giáo khoa Toán lớp 6. Tính. Bài 47 trang 82 sgk toán 6 tập 1 - Phép trừ...