(dfrac3sqrt3+1;,,,dfrac2sqrt3-1;,,,dfrac2+sqrt32-sqrt3;,,,dfracb3+sqrtb;,,,dfracp2sqrtp-1.)


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Sử dụng bí quyết trục căn thức làm việc mẫu:

+ Với các biểu thức (A, B, C) mà (A ge 0) và (A e B^2), ta có:

( dfracCsqrt A pm B=dfracC(sqrt A mp sqrt B)A - B^2)


Lời giải chi tiết

+ Ta có:

(dfrac3sqrt3+1=dfrac3(sqrt3-1)(sqrt3+1)(sqrt3-1)=dfrac3sqrt 3 - 3.1(sqrt 3)^2-1^2)

(=dfrac3sqrt 3 -33-1=dfrac3sqrt3-32).

Bạn đang xem: Bài 51 trang 30 sgk toán 9 tập 1

+ Ta có:

(dfrac2sqrt3-1=dfrac2(sqrt3+1)(sqrt3-1)(sqrt3+1)=dfrac2(sqrt 3 + 1)(sqrt 3)^2-1^2)

(=dfrac2(sqrt 3 + 1)3-1=dfrac2(sqrt3+1)2=sqrt3+1).

+ Ta có:

(dfrac2+sqrt32-sqrt3=dfrac(2+sqrt3).(2+sqrt 3)(2-sqrt3)(2+sqrt3)=dfrac(2+sqrt3)^22^2-(sqrt3)^2)

(=dfrac2^2+2.2.sqrt 3+(sqrt3)^24-3)

(=dfrac7+4sqrt 31=7+4sqrt3).

+ Ta có:

(dfracb3+sqrtb=dfracb(3-sqrtb)(3+sqrtb)(3-sqrtb))

(=dfracb(3-sqrtb)3^2-(sqrt b)^2=dfracb(3-sqrtb)9-b;(b eq 9)).

Xem thêm: Kỹ Năng Giao Tiếp Trong Tiếng Anh Là Gì, Kỹ Năng Giao Tiếp Tiếng Anh Là Gì

+ Ta có:

(dfracp2sqrtp-1=dfracp(2sqrtp+1)(2sqrtp-1)(2sqrtp+1))

(=dfrac2psqrtp+p(2sqrtp)^2-1^2) (=dfrac2psqrtp+p4p-1)

movingthenationforward.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 bên trên 153 phiếu
>> (Hot) Đã có SGK lớp 10 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học new 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 9 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI app ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp movingthenationforward.com


nhờ cất hộ góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã sử dụng movingthenationforward.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ với tên:


gởi Hủy vứt

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép movingthenationforward.com gửi các thông báo đến chúng ta để cảm nhận các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.