(a) ,, dfrac-37 + dfrac513 + dfrac-47;) (b) ,, dfrac-521 + dfrac-221 + dfrac824.)
Bạn đang xem: Bài 47 trang 28 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn:

Nhóm những phân số cùng mẫu

Bài giải:

(a) ,, dfrac-37 + dfrac513 + dfrac-47 \ = left( dfrac-37 + dfrac-47 ight) + dfrac513 \ = -1 + dfrac513 \ = dfrac-1313 + dfrac513 \ = dfrac-813)

(b) ,, dfrac-521 + dfrac-221 + dfrac824 \ = left( dfrac-521 + dfrac-221 ight) + dfrac13 \ = dfrac-721 + dfrac13 \ = dfrac-13 + dfrac13 \ = 0)


*

Tham khảo giải mã các bài bác tập bài bác 8: đặc thù cơ bạn dạng của phép cùng phân số - rèn luyện trang 29 khác • Giải bài 47 trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính nhanh:(a) ,,... • Giải bài bác 48 trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đố: giảm một tấm bìa... • Giải bài 49 trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Hùng đi xe... • Giải bài xích 50 trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số yêu thích hợp... • Giải bài 51 trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 2 kiếm tìm năm giải pháp chọn ba... • Giải bài xích 52 trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số say mê hợp... • Giải bài bác 53 trang 30 - SGK Toán lớp 6 tập 2 “Xây trường”Em hãy... • Giải bài 54 trang 30 - SGK Toán lớp 6 tập 2 trong vở bài bác tập của... • Giải bài xích 55 trang 30 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số yêu thích hợp... • Giải bài 56 trang 31 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính cấp tốc giá trị các... • Giải bài bác 57 trang 31 - SGK Toán lớp 6 tập 2 trong các câu sau đây,...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và xẻ túc về số tự nhiên - Số học tập •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học tập •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học
bài xích trước bài xích sau
Giải bài tập SGK Toán 6
Bài 8: đặc thù cơ bạn dạng của phép cùng phân số - rèn luyện trang 29
• Giải bài bác 47 trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 48 trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 49 trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 50 trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 51 trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 52 trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 53 trang 30 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 54 trang 30 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 55 trang 30 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 56 trang 31 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 57 trang 31 - SGK Toán lớp 6 tập 2


Xem thêm: Please Wait - Giải Toán Lớp 5 Trang 122, 123

Chương 1: Ôn tập và té túc về số tự nhiên và thoải mái Chương 1: Đoạn trực tiếp Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số