a) (x=dfrac-12+dfrac34;) b) (dfracx5=dfrac56+dfrac-1930).
Bạn đang xem: Bài 45 trang 26 sgk toán 6 tập 2

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Lời giải đưa ra tiết

a)

(x = dfrac - 12 + dfrac34 )

(x= dfrac - 24 + dfrac34 )

(x= dfrac - 2 + 34 )

(x= dfrac14)

b) 

(eginarrayldfracx5 = dfrac56 + dfrac - 1930\dfracx5 = dfrac2530 + dfrac - 1930\dfracx5 = dfrac630\dfracx5 = dfrac15\x = 1endarray) 

ĐS. A) (x=dfrac14) b) (x = 1.)

movingthenationforward.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
>> (Hot) Đã tất cả SGK lớp 7 liên kết tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chính tả Giải cực nhọc hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp movingthenationforward.com
Xem thêm: Giải Bài 169 Trang 64 Sgk Toán 6 Tập 1 69 Trang 64 Sgk Toán 6 Tập 1

Cảm ơn các bạn đã thực hiện movingthenationforward.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng cam kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép movingthenationforward.com gởi các thông tin đến bạn để nhận thấy các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.