(3sqrt5;,,-5sqrt2;,, -dfrac23sqrtxy) với (xygeq 0;,, xsqrtdfrac2x) với (x > 0.)
Bạn đang xem: Bài 44 trang 27 sgk toán 9 tập 1

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


+) áp dụng quy tắc đưa thừa số vào trong dấu căn: 

(AsqrtB=sqrtA^2.B), nếu (A ge 0, B ge 0).

(AsqrtB=-sqrtA^2.B), nếu (A 0) thì (sqrtxy) tất cả nghĩa phải ta có:

(-dfrac23sqrtxy= - sqrt left( dfrac23 ight)^2.xy=- sqrt dfrac49xy.)

+) cùng với (x>0) thì (sqrt dfrac2x) gồm nghĩa yêu cầu ta có:

(xsqrt dfrac2x = sqrt x^2.dfrac2x = sqrt dfracx^2.2x)( = sqrt dfrac2x.xx = sqrt 2x.)

movingthenationforward.com*
Bình luận
*
chia sẻ


Xem thêm: Phi Chính Phủ Là Gì ? Những Tổ Chức Dành Cho Giới Trẻ Bạn Nên Tham Gia

Bài tiếp theo
*