(a) ,, dfrac-47 + dfrac3-7 ,,,, Box ,,, 1;) (b) ,, dfrac-1522 + dfrac-322 ,,,, Box ,,, dfrac-811;)

(c) ,, dfrac35 ,,,, Box ,,, dfrac23 + dfrac-15;) (d) ,, dfrac16 + dfrac-34 ,,,, Box ,,, dfrac114 + dfrac-47.)
Bạn đang xem: Bài 44 trang 26 sgk toán 6 tập 2

(a) ,, dfrac-47 + dfrac3-7 = dfrac-47 + dfrac-37 = dfrac-77 = -1)

Vậy(f dfrac-47 + dfrac3-7 = -1)

(b) ,, dfrac-1522 + dfrac-322 = dfrac-1822 = dfrac-911)

Mà(dfrac-911

(c) ,, dfrac23 + dfrac-15 = dfrac1015 + dfrac-315 = dfrac715)

Vì(dfrac715

Nên(f dfrac35 > dfrac23 + dfrac-15)

(d) ,, dfrac16 + dfrac-34 = dfrac424 + dfrac-1824 = dfrac-1424 = dfrac-712)

(dfrac114 + dfrac-47 = dfrac114 + dfrac-814 = dfrac-714)

Vì(dfrac712 > dfrac714)nên(dfrac-712

Vậy(f dfrac16 + dfrac-34

Lưu ý: Hai phân số gồm cùng tử số, phân số nào gồm mẫu số nhỏ tuổi hơn thì phân số đó lớn hơn

Khi đối chiếu hai phân số âm phân số nào có giá trị tốt đối nhỏ dại hơn thì phân số đó phệ hơn


Xem đoạn clip bài giảng và làm thêm bài rèn luyện về bài học này ở chỗ này để học tốt hơn.
*

Tham khảo lời giải các bài xích tập bài bác 7: Phép cùng phân số khác • Giải bài 42 trang 26 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Cộng các phân số (rút... • Giải bài 43 trang 26 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính những tổng dưới... • Giải bài xích 44 trang 26 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền lốt thích... • Giải bài bác 45 trang 26 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tìm(x), biết:(a) ,,... • Giải bài bác 46 trang 27 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Cho(x = dfrac12 +...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số thoải mái và tự nhiên - Số học tập •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học tập •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học
bài trước bài xích sau
Giải bài xích tập SGK Toán 6
Bài 7: Phép cộng phân số
• Giải bài 42 trang 26 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 43 trang 26 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 44 trang 26 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 45 trang 26 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 46 trang 27 - SGK Toán lớp 6 tập 2
Giải bài tập SGK Toán 6
Chương 1: Ôn tập và ngã túc về số thoải mái và tự nhiên Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số
Giải bài tập SGK Toán 6
Giải bài bác tập SGK Toán 6 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán 6 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập các lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài bác tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài tập những môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài tập soạn Văn
Giải bài tập Môn trang bị Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn định kỳ Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Giải Bài 154 Trang 64 Sgk Toán 6 Tập 2, Bài Ôn Tập Chương 3 Toán Số Học 6 Tập 2: Bài 154

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12