Vậy $0:x=0Rightarrow xin mathbbN^*$ ($mathbbN^*$ là tập số thoải mái và tự nhiên khác 0)

Vậy $xin mathbbN^*$


xem xét lại lý thuyết: Phép trừ và phép chia
Bài tập khác

Bài 41 trang 24 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Hà Nội, Huế, Nha Trang, tp hcm nằm trên quốc lộ 1 theo lắp thêm tự như trên. Cho biết các quãng đường trên quốc lộ ấy:

Hà Nội - Huế là 658 km

Hà Nội - Nha Trang là 1278 km

Hà Nội - tp.hcm là 1710 km

Tính những quãng con đường Huế - Nha Trang, Nha Trang – thành phố Hồ Chí Minh.

Bạn đang xem: Bài 44 trang 24 sgk toán 6 tập 1


Bài 42 trang 23 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Các số liệu về kênh đào Xuy–ê (Ai Cập) nối Địa Trung Hải với Hồng Hải được đến trong bảng 1 với bảng 2.

Bảng 1

Kênh đào Xuy–ê

Năm 1869

Năm 1955

Chiều rộng mặt kênh

58m

135m

Chiều rộng đáy kênh

22m

50m

Độ sau của kênh

6m

13m

Thời gian tàu qua kênh

48 giờ

14 giờ

Bảng 2

Hành trình

Qua mũi Hảo Vọng

Qua kênh Xuy–ê

Luân Đôn – Bom–bay

17400km

10100km

Mác–xây – Bom-bay

16000km

7400km

Ô–đét-xa – Bom–bay

19000km

6800km


Bài 43 trang 23 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tính trọng lượng của quả túng thiếu ở hình 18 khi cân nặng thăng bằng:

*

Hình 18


Bài 45 trang 24 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Điền vào ô trống làm thế nào để cho a = b.q + r với 0 ≤ r

a

392

278

357

420

b

28

13

21

14

q

25

12

r

10

0


Bài 46 trang 24 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

a)Trong phép chia cho 2, số dư hoàn toàn có thể bằng 0 hoặc bằng 1. Vào phép phân chia cho 3, đến 4, mang đến 5, số dư có thể bằng bao nhiêu?

b)Dạng bao quát của số chia hết cho 2 là $2k$ , dạng tổng quát của số phân chia hết cho 2 dư 1 là $2k+1$ cùng với $kin mathbbN$. Hãy viết dạng bao quát của số phân tách hết cho 3, phân chia cho 3 dư 1, số phân tách cho 3 dư 2.


Bài 47 trang 24 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tìm số tự nhiên và thoải mái x, biết :

a) $left( x-35 ight)-120=0$

b) $124+left( 118-x ight)=217$

c) $156-left( x+61 ight)=82$


Bài 48 trang 24 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tính nhẩm bằng phương pháp thêm vào sinh sống số hạng này, ngắn hơn ở số hạng cơ cùng một số trong những thích hợp :

Ví dụ : 57 + 96 = (57 - 4) + (96 + 4) = 53 + 100 = 153

Hãy tính nhẩm: 35 + 98; 46 + 29


Bài 49 trang 24 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tính nhẩm bằng cách thêm vào số bị trừ với số trừ cùng một số trong những thích hợp:

Ví dụ: 135 - 98 = (135 + 2) – (98 + 2) = 137 - 100 = 37

Hãy tính nhẩm: 321 - 96; 1354 – 997


Bài 50 trang 24 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Sử dụng máy tính bỏ túi:

*

Dùng máy vi tính bỏ túi để tính:

425 - 257; 91 - 56; 82 - 56; 73 - 56; 652 - 46 - 46 - 46


Bài 51 trang 24 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Đố: Điền số thích hợp vào ô vuông nghỉ ngơi hình bên sao để cho tổng những số ngơi nghỉ mỗi dòng, ở mỗi cột, ngơi nghỉ mỗi đường chéo cánh đều bằng nhau.

(a)

(b)

2

(c)

5

(d)

8

(e)

6


Bài 52 trang 25 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

a)Tính nhẩm bằng phương pháp nhân quá số này, phân chia thừa số cơ cùng một số thích hợp:

14.50; 16.25

b)Tính nhẩm bàng bí quyết nhân cả số bị phân tách và số chia với một số thích hợp:

2100 : 50; 1400 : 25

c)Tính nhẩm bằng phương pháp áp dụng đặc điểm (a + b) : c = a:c + b:c (trường hợp phân tách hết):

132 : 12; 96 : 8


Bài 53 trang 25 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Bạn Tâm sử dụng 21000 đồng tải vở. Có hai loại vở: một số loại I giá chỉ 2000 đồng một quyển, một số loại II giá chỉ 1500 đồng một quyển. Các bạn Tâm mua được nhiều nhất từng nào quyển vở nếu:

a)Tâm chỉ mua vở loại I ?

b)Tâm chỉ cài vở các loại II ?


Bài 54 trang 25 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Một tàu hỏa cần chở 1000 khách hàng du lich. Biết rằng mỗi toa có 12 khoang; mỗi khoang tất cả 8 nơi ngồi. Cần tối thiểu mấy toa nhằm chở không còn số khách hàng du lịch?


Bài 55 trang 25 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Sử dụng máy tính xách tay bỏ túi

Dùng máy tính bỏ túi:

- Tính gia tốc của một ô tô biết rằng vào 6 giờ xe hơi đi được 288 km.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Tập 2 Trang 19 Sgk Toán 6 Tập 2, Bài 28 Trang 19 Sgk Toán 6 Tập 2

- Tính chiều dài miếng đất hình chữ nhật có diện tích 1530 m2, chiều rộng 34 m.


*

*

học toán trực tuyến, tìm kiếm kiếm tài liệu toán và share kiến thức toán học.