Cho con đường tròn (O) với hai dây cung tuy nhiên song AB, CD (A cùng C phía trong cùng một nửa khía cạnh phẳng bờ BD); AD giảm BC trên I.

Chứng minh:(widehatAOC=widehatAIC)
Bạn đang xem: Bài 43 trang 83 sgk toán 9 tập 2

Gợi ý:

Biểu diễn số đo góc AIC với góc AOC theo số đo cung AC

*

Ta có:

(oversetfrownAC=oversetfrownBC)(hai cung bị khuất bởi nhị dây tuy nhiên song)

(widehatAIC) là góc tất cả đỉnh ở phía bên trong đường tròn nên:

(widehatAIC=dfrac12left( extsđoversetfrownAC+ extsđoversetfrownBD ight)=dfrac12.2 extsđoversetfrownAC= extsđoversetfrownAC )

(widehatAOC )là góc ở trung ương nên(widehatAOC= extsđoversetfrownAC )

Do đo:(widehatAIC=widehatAOC )

 


Tham khảo giải mã các bài xích tập bài 5: Góc gồm đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có ngoài ở bên trong đường tròn khác • Giải bài xích 36 trang 82 – SGK Toán lớp 9 tập 2 cho đường tròn (O) và... • Giải bài bác 37 trang 82 – SGK Toán lớp 9 tập 2 cho đường tròn (O) và... • Giải bài 38 trang 82 – SGK Toán lớp 9 tập 2 trên một con đường tròn,... • Giải bài 39 trang 82 – SGK Toán lớp 9 tập 2 cho AB và CD là hai... • Giải bài xích 40 trang 83 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Qua điểm S ở bên... • Giải bài bác 41 trang 83 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Qua điểm A ở bên... • Giải bài bác 42 trang 83 – SGK Toán lớp 9 tập 2 mang đến tam giác ABC nội... • Giải bài xích 43 trang 83 – SGK Toán lớp 9 tập 2 mang đến đường tròn (O) và...


Xem thêm: Cấu Trúc Và Cách Dùng Move Là Gì Trong Tiếng Việt? Nghĩa Của Từ Move, Từ Move Là Gì

Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc bố - Đại số chín •Chương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông - Hình học tập 9 •Chương 2. Hàm số số 1 - Đại số chín •Chương 2: Đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 3: Hệ phương trình số 1 hai ẩn - Đại số chín •Chương 3: Góc với con đường tròn - Hình học 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn - Đại số 9 •Chương 4: hình tròn trụ - Hình nón - Hình ước - Hình học 9