+ ao ước cộng nhị phân số không thuộc mẫu, ta quy đồng chủng loại rồi cộng các tử và không thay đổi mẫu chung.

Bạn đang xem: Bài 43 trang 26 sgk toán 6 tập 2

Lời giải đưa ra tiết:

(eqalign& 7 over 21 + 9 over - 36 = 1 over 3 + -1 over 4 cr&= 4 over 12 + -3 over 12 = 4+(-3) over 12 = 1 over 12. cr ) 


LG b

(dfrac-1218+dfrac-2135) ;

Phương pháp giải:

+ Rút gọn phân số rồi thực hiện phép cộng các phân số thu được.

+ muốn cộng nhì phân số không cùng mẫu, ta quy đồng mẫu rồi cộng các tử và giữ nguyên mẫu chung.

Lời giải đưa ra tiết:

(eqalign& - 12 over 18 + - 21 over 35 = - 2 over 3 + - 3 over 5 cr&= - 10 over 15 + - 9 over 15 = - 10 + (-9) over 15 = - 19 over 15. cr ) 


LG c

(dfrac-321+dfrac642) ; 

Phương pháp giải:

+ Rút gọn phân số rồi tiến hành phép cộng các phân số thu được.

+ Muốn cùng hai phân số cùng mẫu mã số, ta cộng những tử và giữ nguyên mẫu.

Lời giải chi tiết:

(eqalign& - 3 over 21 + 6 over 42 = - 1 over 7 + 1 over 7 = - 1+1 over 7= 0. cr ) 


LG d

(dfrac-1824+dfrac1521) .

Phương pháp giải:

+ Rút gọn phân số rồi thực hiện phép cộng các phân số thu được.

+ ao ước cộng hai phân số không thuộc mẫu, ta quy đồng mẫu rồi cộng những tử và không thay đổi mẫu chung.

Xem thêm: Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Khối Lượng

Lời giải bỏ ra tiết:

(eqalign& - 18 over 24 + 15 over -21 = - 3 over 4 + -5 over 7 cr&= - 21 over 28 + -20 over 28 cr&= - 21+(-20) over 28 = - 41 over 28. cr ) 

movingthenationforward.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
>> (Hot) Đã tất cả SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Coi ngay!
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp movingthenationforward.com


Cảm ơn bạn đã thực hiện movingthenationforward.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | cơ chế

Đăng cam kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép movingthenationforward.com giữ hộ các thông báo đến bạn để nhận thấy các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.