Cho hai tuyến phố tròn((O; R)) và((O"; r)) giảm nhau tại A với B ((R > r)). Hotline I là trung điểm của OO". Kẻ mặt đường thẳng vuông góc cùng với IA trên A, đường thẳng này cắt những đường tròn ((O; R)) và ((O"; r)) theo thiết bị tự C cùng D (khác A).

Bạn đang xem: Bài 43 trang 128 sgk toán 9 tập 1

a) chứng tỏ rằng (AC = AD).

b) call K là điểm đối xứng với điểm A qua điểm I. Chứng minh rằng KB vuông góc cùng với AB.


Gợi ý: a) đã cho thấy IA là con đường trung bình của hình thang OMO"N rồi chứng tỏ AM = AN

*

a) Kẻ (OM ⊥ AD, O’N ⊥ AD).

Ta có:(O’N//OM//IA) (cùng vuông góc với AD)

Suy ra tứ giác OMNO" là hình thang vuông.

Lại có:(IO = IO") (giả thiết)

Do đó IA là con đường trung bình của hình thang OMNO".

(Rightarrow AM = AN )

Mà (left{ eginalign và MA=MC \ và NA=ND \ endalign ight.)(định lí 2 lần bán kính và dây cung)

Suy ra(AC = CD.)

b) Ta gồm OO" là đường nối tâm của (O) với (O")

Nên OO" là mặt đường trung trực của AB.

Suy ra(IE ⊥ AB) và(EA = EB)

Ta lại có(IA = IK) (do K là vấn đề đối xứng của A qua I).

Xem thêm: Tổng Quan Về Mongodb Là Gì? Cơ Sở Dữ Liệu Phi Quan Hệ Mongodb Là Gì

Nên IE là con đường trung bình của tam giác AKB.

Suy ra(IE // KB)

Mà(IE ⊥ AB)

Suy ra(KB ⊥ AB)

 


Tham khảo giải thuật các bài tập Ôn tập chương 2 khác • Trả lời câu hỏi 1 trang 126 – SGK Toán lớp 9 tập 1 cầm cố nào là đường... • Trả lời thắc mắc 2 trang 126 – SGK Toán lớp 9 tập 1 núm nào là đường... • Trả lời thắc mắc 3 trang 126 – SGK Toán lớp 9 tập 1 chứng thật tâm đối xứng... • Trả lời câu hỏi 4 trang 126 – SGK Toán lớp 9 tập 1 chứng tỏ định lí: Trong... • Trả lời thắc mắc 5 trang 126 – SGK Toán lớp 9 tập 1 phát biểu các định lí... • Trả lời câu hỏi 6 trang 126 – SGK Toán lớp 9 tập 1 phân phát biểu những định lí... • Trả lời thắc mắc 7 trang 126 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Nêu những vị trí tương... • Trả lời thắc mắc 8 trang 126 – SGK Toán lớp 9 tập 1 phát biểu định nghĩa... • Trả lời thắc mắc 9 trang 126 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Nêu những vị trí... • Trả lời câu hỏi 10 trang 126 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Tiếp điểm của hai... • Giải bài xích 41 trang 128 – SGK Toán lớp 9 tập 1 mang lại đường... • Giải bài bác 42 trang 128 – SGK Toán lớp 9 tập 1 mang lại hai đường... • Giải bài bác 43 trang 128 – SGK Toán lớp 9 tập 1 mang lại hai đường...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc cha - Đại số 9 •Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Hình học tập 9 •Chương 2. Hàm số hàng đầu - Đại số chín •Chương 2: Đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 3: Hệ phương trình số 1 hai ẩn - Đại số chín •Chương 3: Góc với mặt đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn - Đại số 9 •Chương 4: hình tròn - Hình nón - Hình ước - Hình học 9
bài bác trước bài sau
Giải bài tập SGK Toán 9
Ôn tập chương 2
• Trả lời câu hỏi 1 trang 126 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Trả lời câu hỏi 2 trang 126 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Trả lời câu hỏi 3 trang 126 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Trả lời thắc mắc 4 trang 126 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Trả lời thắc mắc 5 trang 126 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Trả lời câu hỏi 6 trang 126 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Trả lời thắc mắc 7 trang 126 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Trả lời câu hỏi 8 trang 126 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Trả lời câu hỏi 9 trang 126 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Trả lời thắc mắc 10 trang 126 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Giải bài bác 41 trang 128 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Giải bài bác 42 trang 128 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Giải bài bác 43 trang 128 – SGK Toán lớp 9 tập 1
Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc cha Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông Chương 2. Hàm số số 1 Chương 2: Đường tròn Chương 3: Hệ phương trình số 1 hai ẩn Chương 3: Góc với con đường tròn 2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhì một ẩn">Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn Chương 4: hình tròn trụ - Hình nón - Hình mong