Giải bài tập trang 27 bài xích 6 + 7 thay đổi biểu đơn giản dễ dàng biểu thức đựng căn thức bậc nhì SGK Toán 9 tập 1. Câu 43: Viết những số hoặc biểu thức dấu căn thành dạng tích rồi đưa thừa số ra bên ngoài dấu căn...

Bạn đang xem: Bài 43 sgk toán 9 tập 2 trang 27


Bài 43 trang 27 sgk Toán 9 - tập 1

Bài43. Viết các số hoặc biểu thức vết căn thành dạng tích rồi gửi thừa số ra phía bên ngoài dấu căn:

a) (sqrt54;)

b) (sqrt108);

c) (0,1sqrt20000;)

d) (-0,05sqrt28800;)

e) (sqrt7cdot 63cdot a^2.)

Hướng dẫn giải:

a) (sqrt54=sqrt9cdot 6=3sqrt6.)

b) (sqrt108=sqrt36.3=6sqrt3.)

c) (0,1sqrt20000=0,1sqrt2.10000=100.0,1sqrt2=10sqrt2)

d) (-0,05sqrt28800=-0,05.sqrt144.100.2)

(=-0,05.12.10sqrt2=-6sqrt2)

e) (sqrt7.63.a^2=sqrt7.7.3^2a^2=7.3.|a|=21|a|)

 

Bài 44 trang 27 sgk Toán 9 - tập 1

Bài 44. Đưa vượt số vào trong dấu căn:

(3sqrt5;,,-5sqrt2;,, -frac23sqrtxy) với (xygeq 0;,, xsqrtfrac2x) với x > 0.

Hướng dẫn giải:

Ta có:

(3sqrt5=sqrt3^2.5=sqrt45)

(-5sqrt2=-sqrt5^2.2=-sqrt50)

(-frac23sqrtxy=-sqrtfrac2^23^2xy=-sqrtfrac4xy9)

(xsqrtfrac2x=sqrtfrac2.x^2x=sqrt2x)

 

Bài 45 trang 27 sgk Toán 9 - tập 1

So sánh:

a) (3sqrt 3 ) với (sqrt 12 )

b) 7 và (3sqrt 5 )

c) (frac13sqrt51) và (frac15sqrt150;)

d) (frac12sqrt6) và (6sqrtfrac12).

Hướng dẫn giải:

Đưa thừa số vào trong vết căn rồi so sánh.

a) Ta có:

(3sqrt3=sqrt3^2.3=sqrt27>sqrt12)

Vậy: (3sqrt3>sqrt12)

b) Ta có:

(7=sqrt49)

(3sqrt5=sqrt3^2.5=sqrt453sqrt5)

c) Ta có:

(frac13sqrt51=sqrtfrac513^2=sqrtfrac173)

(frac15sqrt150=sqrtfrac1505^2=sqrt6=sqrtfrac183>sqrtfrac173)

Vậy: (frac15sqrt150>frac13sqrt51)

d) Ta có:

(frac12sqrt6=sqrtfrac62^2=sqrtfrac32)

(6sqrtfrac12=sqrtfrac6^22=sqrt18>sqrtfrac32)

Vậy: (frac12sqrt6

Bài 46 trang 27 sgk Toán 9 - tập 1

Bài 46. Rút gọn các biểu thức sau với (xgeq 0):

a) (2sqrt3x-4sqrt3x+27-3sqrt3x;)

b) (3sqrt2x-5sqrt8x+7sqrt18x+28.)

Hướng dẫn giải:

a)

(2sqrt3x-4sqrt3x+27-3sqrt3x)

(Leftrightarrow sqrt3x(2-4-3)+27=27-5sqrt3x)

Lưu ý. các căn số bậc nhị là đều số thực. Cho nên vì thế khó làm tính với số phận bậc hai, ta hoàn toàn có thể vận dụng hồ hết quy tắc và số đông tính chất của những phép toàn bên trên số thực.

Xem thêm: Wearables Là Gì ? Những Thông Tin Bạn Cần Biết Về Thiết Bị Đeo

b) cần sử dụng phép gửi thừa số ra bên ngoài dấu căn để có những căn thức tương tự nhau là (sqrt2x).