Đối với phân số ta có đặc điểm : Nếu (dfracab>dfraccd) và (dfraccd>dfracpq) thì (dfracab>dfracpq).

Dựa vào đặc điểm này, hãy so sánh:

a) (dfrac67) và (dfrac1110) ;

b) (dfrac-517) và (dfrac27) ;

c) (dfrac419-723) và (dfrac-697-313) . 
Bạn đang xem: Bài 41 trang 24 sgk toán 6 tập 2

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Lời giải đưa ra tiết

a) So sánh cả nhì phân số với cùng 1 ta có :

(dfrac67dfrac1010) hay (dfrac1110>1)

Do đó: (dfrac67So sánh cả nhì phân số cùng với 0 ta có:

(dfrac-5170) yêu cầu (dfrac27>dfrac-517);

c) So sánh cả nhì phân số cùng với 0 ta có:

(dfrac-697-313=dfrac697313>0) 

(dfrac419-723

*
Bình luận
*
chia sẻXem thêm: Giải Bài 11 Trang 11 Sgk Toán 6 Tập 2, Bài 11 Trang 11 Sgk Toán 6 Tập 2

Bài tiếp theo
*