a)( left{ eginalign & 2x+5y=2 \ & dfrac 2 5 x+y=1 \ endalign ight. )

b)( left{ eginalign & 0,2x+0,1y=0,3 \ & 3x+y=5 \ endalign ight. )

c)( left{ eginalign và dfrac 3 2x -y=dfrac 1 2 \ & 3x-2y=1 \ endalign ight. )


Hướng dẫn:

- Sử dụng phương pháp thế hoặc cùng đại số để giải những phương trình.

Bạn đang xem: Bài 40 trang 27 sgk toán 9 tập 2

- Để minh họa hình học, ta vẽ con đường thẳng có phương trình khớp ứng ở mỗi hệ phương trình. Giao điểm của hai tuyến đường thẳng là nghiệm của hệ phương trình.

a)

(eginaligned và left{ eginaligned & 2x+5y=2 \ & dfrac25x+y=1 \ endaligned ight. \ & Leftrightarrow left{ eginaligned & 2x+5y=2 \ và 2x+5y=5 \ endaligned ight. \ & Leftrightarrow 0x+0y=3,,left( extvô lí ight) \ endaligned)

Vậy hệ phương trình vô nghiệm.

Vẽ đường thẳng(2x+5y=2) đi qua hai điểm((1;0)) và((-4;2))

Vẽ mặt đường thẳng(dfrac25x+y=1) đi qua hai điểm((0;1)) và((5;-1))

*
b)

(eginaligned và left{ eginaligned & 0,2x+0,1y=0,3 \ và 3x+y=5 \ endaligned ight. \ và Leftrightarrow left{ eginaligned và 2x+y=3 \ và 3x+y=5 \ endaligned ight. \ và Leftrightarrow left{ eginaligned & x=2 \ và y=-1 \ endaligned ight. \ endaligned)

Vậy((2;-1)) là nghiệm của hệ phương trình.

Vẽ con đường thẳng(0,2x+0,1y=0,3) đi qua hai điểm((0;3)) và((2;-1))

Vẽ mặt đường thẳng(3x+y=5) trải qua hai điểm((0;5)) và((2;-1))

*

c)

(eginaligned và left{ eginaligned & dfrac32x-y=dfrac12 \ và 3x-2y=1 \ endaligned ight. \ và Leftrightarrow left{ eginaligned và 3x-2y=1 \ và 3x-2y=1 \ endaligned ight. \ & Leftrightarrow 0x+0y=0,,,left( extluôn đúng ight) \ endaligned )

Vậy hệ phương trình tất cả vô số nghiệm.

Vẽ đường thẳng(3x-2y=1) đi qua hai điểm((1;1)) và((-1;-2) )

Hai con đường thẳng trùng nhau.

Xem thêm: Giải Bài 5: Trường Hợp Bằng Nhau Thứ 3 Của Tam Giác : Góc, Trường Hợp Bằng Nhau Thứ Ba Của Tam Giác Góc

*


Xem đoạn phim bài giảng và có tác dụng thêm bài luyện tập về bài học này ở đây để học tốt hơn.
Tham khảo giải thuật các bài bác tập Ôn tập chương 3 khác • Giải bài xích 40 trang 27 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Giải các hệ phương... • Giải bài 41 trang 27 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Giải các hệ phương... • Giải bài 42 trang 27 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Giải hệ phương... • Giải bài xích 43 trang 27 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Hai người ở hai địa... • Giải bài bác 44 trang 27 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Một vật tất cả khối... • Giải bài 45 trang 27 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Hai team xây... • Giải bài 46 trang 27 – SGK Toán lớp 9 tập hai năm ngoái, hai đối chọi vị...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc bố - Đại số cửu •Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Hình học tập 9 •Chương 2. Hàm số số 1 - Đại số 9 •Chương 2: Đường tròn - Hình học 9 •Chương 3: Hệ phương trình số 1 hai ẩn - Đại số chín •Chương 3: Góc với đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn - Đại số 9 •Chương 4: hình tròn trụ - Hình nón - Hình ước - Hình học tập 9
bài trước bài xích sau