Cho nhị hàm số: (y = dfrac32x^2,y = - dfrac32x^2). Điền vào phần lớn ô trống của những bảng sau rồi vẽ hai đồ dùng thị trên và một mặt phẳng tọa độ.

Bạn đang xem: Bài 4 trang 36 sgk toán 9 tập 2

*

Nhận xét về tính đối xứng của hai đồ dùng thị so với trục (Ox).


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


+) Tính quý hiếm của (f(x_0)) ta ráng (x=x_0) vào hàm số (y=f(x)).

+) giải pháp vẽ thứ thị hàm số (y=ax^2).

Bước 1: khẳng định các điểm ((1; a)) với ((2; 4a)) và những điểm đối xứng của bọn chúng qua (Oy).

Bước 2: Vẽ parabol đi qua gốc (O(0;0)) và những điểm trên.


Lời giải đưa ra tiết

Thực hiện nay phép tính sau:

+) Đối cùng với hàm số (y=dfrac32x^2):

(x=-2 Rightarrow y=dfrac32.(-2)^2=dfrac32.4=6).

(x=-1 Rightarrow y=dfrac32.(-1)^2=dfrac32.1=dfrac32).

(x=0 Rightarrow y=dfrac32.0=0).

(x=1 Rightarrow y=dfrac32.1^2=dfrac32).

(x=2 Rightarrow y=dfrac32.2^2=dfrac32.4=6)

+) Đối với hàm số (y=-dfrac32x^2):

(x=-2 Rightarrow y=-dfrac32.(-2)^2=-dfrac32.4=-6).

(x=-1 Rightarrow y=-dfrac32.(-1)^2=-dfrac32.1=-dfrac32).

(x=0 Rightarrow y=-dfrac32.0=0).

Xem thêm: Futsal Lã  G㬠? NhữNg đIềU BạN CầN BiếT Về Mã´N Bã³Ng đá Trong Nhã  Futsal

(x=1 Rightarrow y=-dfrac32.1^2=-dfrac32).

(x=2 Rightarrow y=-dfrac32.2^2=-dfrac32.4=-6)

Ta được bảng sau:

*

Vẽ thiết bị thị:

+) Vẽ đồ vật thị hàm số (y=dfrac32x^2)

Quan sát bảng bên trên ta thấy vật dụng thị đi qua những điểm: 

(A(-2; 6); Bleft(-1; dfrac32 ight); O(0; 0); Cleft(1; dfrac32 ight); D(2; 6))