Tóm tắt kỹ năng và giải bài 38 trang 91; bài xích 39,40,41 trang 92; bài xích 42 trang 93 SGK Toán 6 tập 2: Đường tròn

1. Đường tròn trọng tâm O, nửa đường kính R là hình tròn gồm những điểm bí quyết O một khoảng bằng R kí hiệu (O;R).

Bạn đang xem: Bài 39 trang 92 sgk toán 6 tập 2

2. Hình tròn trụ gồm các điểm nằm ở đường-tròn và các điểm nằm trên đường-tròn đó.

3. Nhị điểm C,D của một đườngtròn chia đườngtròn thành nhị cung. Đoạn thẳng nối nhị mút của một cung là dây cung.

Dây cung đi qua tâm là mặt đường kính.

Trong hình bên, đoạn thẳng CD điện thoại tư vấn là dây cung; đoạn AB hotline là con đường kính

Đáp án và gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa trang 91,92,93 SGK Toán 6 tập 2

Bài 38. Trong hình 48, ta tất cả hai đườngtròn(O;2cm) cùng (A;2cm) giảm nhau tại C,D. Điểm A nằm ở đườngtròn vai trung phong O.

a) Vẽ con đường tròn trung tâm C, bán kính 2cm.

b) do sao đường tròn(C;2cm) trải qua O,A?

a) xem hình bên Vẽ con đường tròn (C; 2 cm)

b) bởi vì C (O; 2cm) => OC = 2 cm=> O (C; 2cm)Vì C (A; 2cm) => CA = 2 cm=> A (C; 2cm)Vậy con đường tròn (C; 2cm) trải qua O, A


Quảng cáo


Bài 39 trang 92. Trên hình 49, ta có hai tuyến đường tròn (A;2cm) và (B;2cm) cắt nhau tại C,D, AB=4cm. Đường tròn trung khu A,B lần lượt cắt đoạn thẳng AB trên K,I.

a) Tính CA, CB,DA,DB.

b) I có phải là trung điểm của đoạn thẳng AB không?

c) Tính IK.

*

*

a) CA=3cm; DA= 3cm; CB= 2cm; DB= 2cm


Quảng cáo


b) Điểm I nằm giữa A với B nên

AI+ IB= AB= 4cm.

Mặt khác, IB= 2cm

Nên AI= 4 – 2 =2cm.

Vậy AI=IB(=2cm) suy ra I là trung điểm của AB.

c) Điểm I nằm giữa A cùng K nên

AI+ IK= AK,

Suy ra IK=AK-AI= 3-2 =1 cm.

Bài 40. Với compa, hãy so sánh các đoạn thẳng trong hình 50 rồi đánh cùng một dấu cho những đoạn thẳng bằng nhau.

Kết quả so sánh: LM

Bài 41. Đố: xem hình 51. So sánh AB+BC+AC cùng với OM bằng mắt rồi kiểm tra bởi dụng cụ.

Trên tia OM kể từ O ta đặt thường xuyên ba đoạn thẳng gồm độ dài lần lượt bằng AB,BC,CA. Ta thấy điểm cuối trùng cùng với M.

Vậy AB + BC + CA= OM.

Bài 42 trang 93 Toán 6 (hình) tập 2. Vẽ lại những hình sau(đúng kích cỡ như hình vẫn cho)

Hình 52

Đáp án: a) trước hết vẽ mặt đường tròn nửa đường kính 1.2 centimet rồi vẽ con đường kình. Trên nhì nửa khía cạnh phẳng bờ đối nhau là 2 lần bán kính vẽ nhì nửa đường tròn có 2 lần bán kính lần lượt là đoạn nối tâm tới một đầu của 2 lần bán kính vừa vẽ. Sau cuối tô màu như hình vẽ.

b) Trước hết, vẽ hình vuông. Lấy giao điểm của hai đường chéo làm chổ chính giữa vẽ 5 đườngtròn có bán kính lần lượt bằng bán kính của 5 đườngtròn sẽ cho.

c) thứ 1 vẽ đường-tròn ở vị trí trung tâm có bán kình R. Vẽ một đườngtròn phụ trùng với trung tâm đường-tròn vừa vẽ, bán kính 2 R. Bên trên đường-tròn phụ, vẽ tiếp tục 6 dây, từng dây gồm độ lâu năm 2R .Sau kia vẽ sáu đườngtròn có tâm là mút của từng dây.

Xem thêm: Giải Bài 1,2,3,4 Trang 171 Sgk Toán 5: Luyện Tập Về Giải Toán Tiết 165

d) Vẽ đườngtròn nửa đường kính R bằng cung cấp kình của đườngtròn ở chủ yếu giữa. Vẽ liên tiếp sáu dây, mỗi dây khá dài R. Vẽ sáu nửa đường-tròn ra phía kế bên của đường-tròn vừa vẽ mỗi nửa đường-tròn có đường kính là mỗi dây.