Một người mua hai loại hàng và đề xuất trả tổng cộng (2,17) triệu đồng, kể cả thuế cực hiếm tăng (VAT) với tầm (10)% so với loại hàng thứ nhất và (8)% đối với loại hàng sản phẩm công nghệ hai. Nếu vat là (9)% với tất cả hai loại hàng thì fan đó đề xuất trả tổng số (2,18) triệu đồng. Hỏi nếu như không kể vat thì người đó buộc phải trả từng nào tiền cho từng loại sản phẩm ?


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


B1: lựa chọn ẩn, đặt đk thích hợp.

Bạn đang xem: Bài 39 trang 24 sgk toán 9 tập 2

Biểu diễn các đại lượng không biết theo ẩn và những đại lượng đang biết.

Lập hệ phương trình bộc lộ sự đối sánh giữa những đại lượng.

B2: Giải hệ phương trình.

B3: Kiểm tra trong số nghiệm kiếm được nghiệm nào thỏa mãn điều kiện, nghiệm nào ko thỏa mãn, rồi trả lời

Chú ý: 

Số tiền cần trả lúc đã bao gồm thuế=số chi phí khi chưa có thuế + số chi phí thuế.

Xem thêm: Grand Opening Là Gì ? Các Nhà Hàng Mới Khai Trương Các Nhà Hàng Mới Khai Trương


Lời giải chi tiết

Giả sử ko kể hóa đơn đỏ vat người đó phải trả (x) triệu vnd cho một số loại hàng sản phẩm công nghệ nhất, (y) triệu vnd cho nhiều loại hàng thiết bị hai. (Điều kiện: (x, y > 0) ) 

*Số tiền thuế nên trả cho nhiều loại hàng đầu tiên là:

(10)%. (x =dfrac10100.x=dfrac110x) (triệu đồng)

Tổng số tiền buộc phải trả cho loại hàng trước tiên (kể cả thuế) là:

(x+ dfrac110x=dfrac1110x) (triệu đồng)

Số chi phí thuế buộc phải trả cho một số loại hàng lắp thêm hai là:

(8)%. (y =dfrac8100.y=dfrac225y) (triệu đồng)

Tổng số tiền đề xuất trả cho các loại hàng đồ vật hai (kể cả thuế) là:

(y+dfrac225y=dfrac2725y) (triệu đồng)

Theo đề bài, tổng thể tiền buộc phải trả hôm nay là (2,17) triệu đồng, bắt buộc ta bao gồm phương trình:

(dfrac1110x) + (dfrac2725y) (= 2,17 Leftrightarrow 1,1x + 1,08y = 2,17) (1)

* Số tiền thiết lập cả hai loại hàng khi chưa có thuế là: (x+y) (triệu đồng)

Số tiền thuế nên trả cho tất cả hai loại hàng với mức thuế (9)% là:

(9)%. ((x+y)=dfrac9100.(x+y))

Tổng số tiền đề nghị trả (kể cả thuế), là:

( (x+y) + dfrac9100.(x+y)=dfrac109100(x+y)) 

Theo đề bài, tổng cộng tiền đề nghị trả bây giờ là: (2,18) triệu đồng, nên ta gồm phương trình:

(dfrac109100(x+y)=2,18 Leftrightarrow x+y=2) (2)

Từ (1) cùng (2), ta tất cả hệ phương trình: 

(left{eginmatrix 1,1x + 1,08y = 2,17 & & \ x + y = 2 & & endmatrix ight.)

(Leftrightarrow left{eginmatrix x = 2-y & & \ 1,1(2-y) +1,08y= 2,17 và & endmatrix ight.)

(Leftrightarrow left{eginmatrix 2,2 - 1,1y+1,08y=2,17 và & \ x=2-y & & endmatrix ight.)

(Leftrightarrow left{eginmatrix 0,02y=2,2-2,17 & & \ x=2-y và & endmatrix ight.)


(Leftrightarrow left{eginmatrix 0,02y=0,03 và & \ x=2-y & & endmatrix ight.Leftrightarrow left{eginmatrix y=1,5 & & \ x=2-y (3) & & endmatrix ight.)

(Leftrightarrow left{eginmatrix y=1,5 & & \ x=2-1,5 và & endmatrix ight.)

(Leftrightarrow left{eginmatrix y=1,5 và & \ x=0,5 & & endmatrix (thỏa mãn) ight.)

Vậy số tiền bạn đó bắt buộc trả cho loại thứ nhất là (0,5) triệu đồng khi không tồn tại thuế, nhiều loại thứ nhị là (1,5) triều đồng khi không có thuế.