Cho tam giác ABC gồm (AB = 6cm, AC = 4,5cm, BC = 7,5cm).a) minh chứng tam giác ABC vuông tại A. Tính những góc B, C và đường cao AH của tam giác đó.b) Hỏi rằng điểm M mà diện tích s tam giác MBC bằng diện tích tam giác ABC nằm trê tuyến phố nào?
Bạn đang xem: Bài 37 trang 94 sgk toán 9 tập 1

*

a) Ta có:(6^2+4,5^2=36+20,25=56,25=7,5^2)Suy ra tam giác ABC vuông trên A (định lí Pytago đảo)Áp dụng tỉ số lượng giác của góc nhọn, ta có(left{ eginalign & sin B=dfracACBC=dfrac4,57,5=dfrac35 \ & sin C=dfracABBC=dfrac67,5=dfrac45 \ endalign ight.Rightarrow left{ eginaligned & widehatBapprox 36^o52" \ và widehatCapprox 53^o8" \ endaligned ight.)Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông ABC, ta có:(eginalign & dfrac1AH^2=dfrac1AB^2+dfrac1AC^2=dfrac16^2+dfrac14,5^2=dfrac25324 \ và Rightarrow AH^2=dfrac32425Rightarrow AH=3,6,left( cm ight) \ endalign)b) đem điểm M bất kì, kẻ(MKot BC)Diện tích tam giác MBC là:(S_Delta MBC=dfrac12MK.BC)Diện tích tam giác ABC là:(S_Delta ABC=dfrac12AH.BC)Để diện tích tam giác MBC bằng diện tích tam giác ABC thì(MK=AH=3,6cm) giỏi M biện pháp BC một không gian đổi bằng AH.Vậy tập hợp các điểm M là hai tuyến phố thẳng tuy nhiên song với BC và biện pháp BC một khoảng tầm bằng(3,6cm.)

Kiến thức cầnnhớ:

Định lý Pytago đảo, cách làm tính diện tích s tam giác,hệ thức lượng vào tam giác vuông,tỉ số lượng giác của góc nhọn

 

 


Xem video bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học kinh nghiệm này ở chỗ này để học giỏi hơn.
Tham khảo lời giải các bài bác tập Ôn tập chương 1 khác • Trả lời thắc mắc 1 trang 91 – SGK Toán lớp 9 tập 1 mang lại hình 36.Hãy... • Trả lời câu hỏi 2 trang 91 – SGK Toán lớp 9 tập 1 mang lại hình 37.a) Hãy... • Trả lời câu hỏi 3 trang 91 – SGK Toán lớp 9 tập 1 coi hình 37.a) Hãy... • Trả lời thắc mắc 4 trang 92 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Để giải một tam... • Giải bài xích 33 trang 93 – SGK Toán lớp 9 tập 1 chọn kết quả... • Giải bài 34 trang 93 – SGK Toán lớp 9 tập 1 a) trong hình 44, hệ... • Giải bài 35 trang 94 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Tỉ số giữa hai cạnh... • Giải bài xích 36 trang 94 – SGK Toán lớp 9 tập 1 mang lại tam giác gồm một... • Giải bài xích 37 trang 94 – SGK Toán lớp 9 tập 1 cho tam giác ABC bao gồm (AB =... • Giải bài xích 38 trang 95 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Hai chiếc thuyền A... • Giải bài 39 trang 95 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Tìm khoảng tầm cách... • Giải bài 40 trang 95 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Tính độ cao của... • Giải bài bác 41 trang 96 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Tam giác ABC vuông... • Giải bài bác 42 trang 96 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Ở một chiếc thang nhiều năm 3m... • Giải bài xích 43 trang 96 – SGK Toán lớp 9 tập 1 ĐốVào khoảng chừng năm 200...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc tía - Đại số chín •Chương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông - Hình học 9 •Chương 2. Hàm số bậc nhất - Đại số 9 •Chương 2: Đường tròn - Hình học 9 •Chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Đại số chín •Chương 3: Góc với mặt đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn - Đại số cửu •Chương 4: hình tròn trụ - Hình nón - Hình cầu - Hình học tập 9


Xem thêm: Bài 143 Trang 59 Sgk Toán 6 Tập 2, Giải Bài 143 Trang 59

bài bác trước bài sau