Chi tiết lời giải bài tập bài xích 36,37,38 trang 82; bài bác 39,40,41 ,42,43 trang 83 Toán 9 tập 2: Góc bao gồm đỉnh ở phía bên trong đường tròn. Góc bao gồm đỉnh ở phía bên ngoài đường tròn.

Bạn đang xem: Bài 36 trang 82 sgk toán 9 tập 2

Bài 36. Cho đườngtròn (O) với hai dây AB, AC. Hotline M, N lần lượt là điểm ở trung tâm của cung AB và cung AC. Đường thẳng MN cắt dây AB tại E và cắt dây AC trên H. Minh chứng rằng tam giác AEH là tam giác cân.

*

∠E1 với ∠H1 là các góc có đỉnh ở trong (O) nên:

*

Mà cung AN = cung NC với Cung BM = cung AM (giả thiết)⇒ ∠E1 = ∠H1. Vậy tam giác ∆AEN cân nặng tại A (đpcm).

Bài 37. Cho đườngtròn (O) với hai dây AB, AC bằng nhau. Bên trên cung nhỏ AC lấy một điểm M. Hotline S là giao điểm của AM với BC. Triệu chứng minh ∠ASC = ∠MCA.

Ta có:

*

(∠ASC là góc tất cả đỉnh nằm phía bên ngoài đườngtròn (O))

và ∠MCA= 1/2sđAM (2)(góc nội tiếp chắn cung AM)

Theo trả thiết thì: AB = AC => cung AB = cung AC (3)

Từ (1), (2), (3) suy ra:

*

Bài 38. Trên một đườngtròn, lấy liên tục ba cung AC, CD, DB làm thế nào để cho sđcung AC =sđCD = sđ DB = 600. Hai tuyến phố thẳng AC và BD giảm nhau trên E. Hai tiếp tuyến của đườngtròn tại B cùng C giảm nhau trên T. Chứng minh rằng:

a) ∠AEB = ∠BTC;

b) CD là phân giác của ∠BCT


Quảng cáo


Giải.

*

Ta tất cả ∠AEB là góc gồm đỉnh sống bênngoài đườngtròn nên:

*

và ∠BTC cũng chính là góc bao gồm đỉnh sinh sống bênngoài đườngtròn (hai cạnh phần lớn là tiếp tuyến của đường-tròn) nên:

*

Vậy ∠AEB = ∠BTCb) ∠DCT là góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung nên:

*

∠DCB là góc nội tiếp nên

*
Vậy ∠DCT = ∠DCB giỏi CD là tia phân giác của ∠BCT.

Bài 39. Cho AB và CD là hai đường kính vuông góc của đườngtròn (O). Bên trên cung bé dại BD mang một điểm M. Tiếp tuyến đường tại M giảm tia AB sống E, đoạn thẳng CM giảm AB ngơi nghỉ S.Chứng minh ES = EM.

*

Ta bao gồm ∠MSE = sđ (CA + BM)/2 (1)

( vì ∠MSE là góc bao gồm đỉnh S sinh hoạt trong đường-tròn (O)).

∠CME =sđCM/2= sđ(CB + BM) (2)

( ∠CME là góc tạo vị tiếp tuyến đường và dây cung).

Theo giả thiết cung CA = CB (3)


Quảng cáo


Từ (1), (2), (3) ta có: ∠MSE = ∠CME từ đó ∆ESM là tam giác cân và ES = EM

Bài 40. Qua điểm S nằm bên ngoài đường-tròn (O), vẽ tiếp con đường SA và cat tuyến SBC của đường-tròn. Tia phân giác của góc BAC cắt dây BC tại D. Chứng minh SA = SD.

*

*

Bài 41 trang 83 . Qua điểm A nằm phía bên ngoài đường tròn (O) vẽ hai mèo tuyến ABC và AMN sao cho hai đường thẳng BN và CM cắt nhau tại một điểm S nằm bên trong đường-tròn. Chứng minh: ∠A + ∠BSM =2∠CMN.

hướng dẫn bài 41:

*

Bài 42 trang 83 Toán 9 tập 2. Cho tam giác ABC nội tiếp mặt đường tròn. P, Q, R theo đồ vật tự là các điểm ở trung tâm các cung bị chắn BC, CA, AB bởi những góc A, B, C.

a) chứng tỏ AP ⊥ QR

b) AP giảm CR tại I. Minh chứng tam giác CPI là tam giác cân.

Xem thêm: Bài 42 Trang 83 Sgk Toán 9 Tập 2 Trang 83 Sgk Toán 9 Tập 2, Giải Bài 42 Trang 83 Sgk Toán 9 Tập 2

*

a) gọi giao điểm của AP và QR là K. ∠AKR là góc có đỉnh làm việc bêntrong đường-tròn nên ∠AKR = sđcung(AR +QC + CP)/2 =

*

Vậy ∠AKR = 900 hay AP ⊥ QR

b) ∠CIP là góc cóđỉnh sinh sống bêntrong đgtròn nên:

∠CIP = sđcung(AR +CP)/2 (1)

∠PCI góc nội tiếp, nên ∠PCI= (sđ cung RB + BP)/2 (2)

Theo đưa thiết thì cung AR = RB (3)

Cung CP = BP (4)

Từ (1), (2), (3), (4) suy ra: ∠CIP = ∠PCI. Do đó ∆CPI cân.

Bài 43. Cho đgtròn (O) với hai dây cung tuy vậy song AB, CD (A cùng C nằm trong cùng một nửa phương diện phẳng bờ BD); AD cắt BC tại I