1. Đề bài 36 trang 56 SGK Toán 9 tập 22. Giải bài xích 36 trang 56 SGK Toán 9 tập 22.1. Phía dẫn cách làm2.2. Đáp án chi tiết


Bạn đang xem: Bài 36 trang 56 sgk toán 9 tập 2

Để giải bài 36 trang 56 SGK Toán 9 tập 2 không nên bỏ qua nội dung bài viết này. Với phần đông hướng dẫn chi tiết về phương pháp làm bài, Đọc Tài Liệu sẽ giúp các bạn đưa ra đáp án chính xác nhất và ôn tập những kiến thức trong lịch trình học Toán 9 chương 4 phần đại số về Phương trình quy về phương trình bậc hai.

Đề bài xích 36 trang 56 SGK Toán 9 tập 2

Giải những phương trình:a) ((3x^2- m 5x m + m 1)(x^2- m 4) m = m 0);b) ((2x^2 + m x m - m 4)^2- m left( 2x m - m 1 ight)^2 = m 0)» bài xích tập trước: bài xích 35 trang 56 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài xích 36 trang 56 SGK Toán 9 tập 2

Hướng dẫn biện pháp làm
Phương pháp giải phương trình dạng tích: (A.B = 0 Leftrightarrow left< eginarrayl A = 0\ B = 0 endarray ight.)
Đáp án bỏ ra tiếtDưới đấy là các bí quyết giải bài 36 trang 56 SGK Toán 9 tập 2 để chúng ta tham khảo và so sánh bài làm cho của mình:a) ((3x^2- m 5x m + m 1)(x^2- m 4) m = m 0)( Leftrightarrow left< matrix 3x^2 - 5x + 1 = 0, (1) hfill cr x^2- m 4 m = m 0 , (2) hfill cr ight. )+) Giải phương trình (1) ta được:(Delta = left( - 5 ight)^2 - 4.3.1 = 13 > 0)Phương trình gồm 2 nghiệm phân biệt là: (x_1 = dfrac5 - sqrt 13 6;x_2 = dfrac5 + sqrt 13 6)
+) Giải phương trình (2) ta được: (x^2 = 4 Leftrightarrow x = pm 2)Vậy phương trình đang cho bao gồm 4 nghiệm phân biệt(x_1 = dfrac5 - sqrt 13 6;x_2 = dfrac5 + sqrt 13 6;x_3 = - 2;x_4 = 2)b) ((2x^2 + m x m - m 4)^2- m left( 2x m - m 1 ight)^2 = m 0)( Leftrightarrow m (2x^2 + m x m - m 4 m + m 2x m - m 1)(2x^2 + m x m - m 4 m - m 2x m + m 1) m )(= m 0)( Leftrightarrow m (2x^2 + m 3x m - m 5)(2x^2- m x m - m 3) m = m 0)( Leftrightarrow left< matrix 2x^2 + m 3x m - m 5 m = m 0 (3) hfill cr 2x^2- m x m - m 3 m = m 0 hfill (4) cr ight.)giải phương trình (3) ta được (a + b + c = 2 + 3 + (-5) = 0) nên (x_1 = m 1; m x_2 = m - 2,5;)


Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Bài 139 Trang 56 Sgk Toán 6 Tập 1 39 Trang 56 Sgk Toán 6 Tập 1

giải phương trình (4) ta được: (a - b + c = 2 - (-1) + (-3) = 0) nên ( m x_3 = m - 1; m x_4 = m 1,5)» bài bác tiếp theo: bài xích 37 trang 56 SGK Toán 9 tập 2Nội dung bên trên đã giúp bạn nắm được cách làm bài 36 trang 56 SGK Toán 9 tập 2. Hi vọng những bài xích hướng dẫn giải Toán 9 của Đọc Tài Liệu sẽ giúp các bạn hoàn thành bài bác tập đúng mực và học xuất sắc môn học này.