Giải bài bác 35 trang 87 SGK Toán 6 tập 2. Vẽ góc bẹt xOy. Vẽ tia phân giác Om của góc đó. Vẽ tia phân giác Oa của góc xOm. Bẽ tia phân giác Ob của góc mOy. Tính số đo góc aOb.

Bạn đang xem: Bài 35 trang 87 sgk toán 6 tập 2


Đề bài

Vẽ góc bẹt (xOy.) Vẽ tia phân giác (Om) của góc đó. Vẽ tia phân giác (Oa) của góc (xOm.) Vẽ tia phân giác (Ob) của góc (mOy.) Tính số đo góc (aOb.) 


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Góc bẹt là góc tất cả số đo bằng 180 độ. 

Tia phân giác của một góc là tia nằm trong lòng hai cạnh của góc và chế tạo ra với nhị cạnh ấy hai góc bởi nhau.


Lời giải bỏ ra tiết

 

*

Cách 1. Giải tương tự như bài 34 ta được (widehataOb=90^0)

Ta có: Tia (Om) là tia phân giác của góc (xOy) nên: (widehat xOm = widehat yOm = dfracwidehat xOy2=90^0) 

Lại có: Tia (Oa) là tia phân giác của góc (xOm) đề xuất ta có: (widehat xOa = widehat aOm = dfracwidehat xOm2) (=dfrac90^02 = 45^0)

Tia (Ob) là tia phân giác của góc (yOm) đề xuất ta có:(widehat bOm = widehat yOb = dfracwidehat yOm2) (=dfrac90^02 = 45^0)

Ta có tia (Om) nằm trong lòng hai tia (Oa) cùng (Ob) bắt buộc ta có: (widehat aOb = widehat aOm + widehat bOm = 45^0 + 45^0 = 90^0)

Vậy (widehat aOb = 90^0)

Cách 2.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 6: Bài 77 Trang 89 Sgk Toán 6 Tập 1 ), Bài 77 Trang 89 Sgk Toán 6 Tập 1

Tia (Oa) là tia phân giác của góc (xOm) đề xuất (widehat aOm=dfracwidehatxOm2)

Tia (Ob) là tia phân giác của góc (yOm) yêu cầu (widehatbOm=dfracwidehatyOm2).

Tia (Om) nằm trong lòng hai tia (Oa, Ob) vì chưng đó: (widehataOb)= (widehataOm+widehatbOm) 

( = dfrac12left( widehat xOm + widehat yOm ight) = dfrac12widehat xOy)

( = dfrac12.180^circ = 90^circ )


Mẹo kiếm tìm đáp án sớm nhất Search google: "từ khóa + movingthenationforward.com"Ví dụ: "Bài 35 trang 87 SGK Toán 6 tập 2 movingthenationforward.com"