Bước 4: Đối chiếu hiệu quả với điều kiện khẳng định của phương trình tiếp nối kết luận.

Bạn đang xem: Bài 35 trang 56 sgk toán 9 tập 2

Lời giải bỏ ra tiết:

(dfrac(x+ 3)(x-3)3+ 2 = x(1 - x))

Quy đồng và khử mẫu ta được:

( Leftrightarrow x^2 - 9 + 6 = 3x m - 3x^2)

(Leftrightarrow 4x^2 m - 3x m - 3 = 0;Delta = 57>0)

Vậy phương trình đã cho tất cả 2 nghiệm riêng biệt là:

(displaystyle x_1 = m 3 + sqrt 57 over 8,x_2 = m 3 - sqrt 57 over 8)

LG b

(dfracx+ 2x-5 + 3 = dfrac62-x)

Phương pháp giải:

Phương pháp giải phương trình chứa ẩn ở mẫu thức :

Bước 1: kiếm tìm điều kiện xác minh của phương trình

Bước 2: Quy đồng mẫu thức 2 vế rồi khử mẫu

Bước 3: Giải phương trình vừa nhấn được

Bước 4: Đối chiếu kết quả với điều kiện xác định của phương trình kế tiếp kết luận.

Lời giải đưa ra tiết:

(dfracx+ 2x-5+3=dfrac62-x). Điều kiện (x ≠ 2, x ≠ 5).

Xem thêm: Siren Là Gì - Nghĩa Của Từ Siren

Quy đồng cùng khử mẫu ta được: 

( (x + 2)(2 – x) + 3(x – 5)(2 – x) = 6(x – 5)) 

(Leftrightarrow 4 - x^2 + 3left( 2x - x^2 - 10 + 5x ight) = 6x - 30)

( Leftrightarrow 4 m - x^2 m - 3x^2 + 21x m - 30 = 6x m - 30)

(Leftrightarrow 4x^2 m - 15x m - 4 = 0,)

(Delta = 225 + 64 = 289 > 0,sqrt Delta = 17)

Khi đó phương trình sẽ cho có 2 nghiệm là (displaystyle x_1 = m - 1 over 4,x_2 = 4) (thỏa mãn điều kiện)

LG c

(dfrac4x+1) = (dfrac-x^2-x+2(x+1)(x+2))

Phương pháp giải:

Phương pháp giải phương trình đựng ẩn ở chủng loại thức :

Bước 1: search điều kiện khẳng định của phương trình

Bước 2: Quy đồng chủng loại thức 2 vế rồi khử mẫu

Bước 3: Giải phương trình vừa nhấn được

Bước 4: Đối chiếu tác dụng với điều kiện xác minh của phương trình sau đó kết luận.

Lời giải chi tiết:

(dfrac4x+1=dfrac-x^2-x+2(x+1)(x+2)). Điều kiện: (x ≠ -1; x ≠ -2)

Quy đồng và khử mẫu mã ta được:

(4left( x m + m 2 ight) m = m - x^2- m x m + m 2)

( Leftrightarrow m 4x m + m 8 m = m 2 m - m x^2- m x)

( Leftrightarrow m x^2 + m 5x m + m 6 m = m 0)

Ta có: (Delta = 5^2 - 4.6 = 1 > 0 Rightarrow sqrt Delta = 1)

Khi đó phương trình bao gồm 2 nghiệm rõ ràng là: (x_1 = dfrac - 5 - 12 = - 3) ; (x_2 = dfrac - 5 + 12 = - 2)

Đối chiếu với đk ta nhiều loại nghiệm (x = -2)

Vậy phương trình đã cho có 1 nghiệm (x = -3) 


Mẹo kiếm tìm đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + movingthenationforward.com"Ví dụ: "Bài 35 trang 56 SGK toán 9 tập 2 movingthenationforward.com"