Tìm những tích bằng nhau mà không đề nghị tính kết quả của từng tích:15 . 2 . 6; 4 . 4 . 9; 5 . 3 . 12;

8 . 18; 15 . 3 . 4; 8 . 2 . 9. 
Bạn đang xem: Bài 35 trang 19 sgk toán 6 tập 1

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Hãy nhận xét các tích trong số ấy tích của nhị thừa số trong tích này lại bằng một quá số vào tích khác. 


Lời giải chi tiết

Ta thấy (15 . 2 . 6 =15 .( 2 . 6) = 15 . 12;)

( 5 . 3 . 12 =(5 . 3) . 12 = 15 . 12;)

( 15 . 3. 4 = 15 . (3. 4 )= 15 . 12) 

Nên (15 . 2 . 6 = 5 . 3 . 12 = 15 . 3 . 4;)

Lại thấy (4.4.9=(4.4).9=16.9;)

( 8.2.9=(8.2).9=16.9)

( 8.18=8.2.9=(8.2).9=16.9)

Nên (4 . 4 . 9 = 8 . 18 = 8 . 2 . 9.)

Vậy những tích bằng nhau là : 

(15 . 2 . 6 = 5 . 3 . 12 = 15 . 3 . 4;)

(4 . 4 . 9 = 8 . 18 = 8 . 2 . 9.)

movingthenationforward.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
>> (Hot) Đã có SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em chạm chán phải là gì ?

Sai chính tả Giải nặng nề hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp movingthenationforward.com
Xem thêm: Giải Bài Tập Sgk Toán 6 Tập 2 Sách Mới Kết Nối, Chân Trời, Cánh Diều

Cảm ơn bạn đã thực hiện movingthenationforward.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Đăng cam kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép movingthenationforward.com giữ hộ các thông tin đến bạn để nhận thấy các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.