Giải bài 34 trang 24 SGK Toán 9 tập 2. Bên Lan gồm một miếng vườn trồng rau cải bắp. Sân vườn được tiến công thành những luống,


Đề bài

Nhà Lan bao gồm một mảnh vườn trồng rau cải bắp. Vườn được tấn công thành các luống, từng luống trồng cùng một số cây cải bắp. Lan tính rằng: Nếu tăng lên (8) luống nhưng lại mỗi luống trồng không nhiều đi (3) cây thì số lượng km toàn vườn ít đi (54) cây. Nếu giảm xuống (4) luống, tuy nhiên mỗi luống trồng tăng thêm (2) cây thì số kilomet toàn vườn cửa sẽ tăng thêm (32) cây. Hỏi vườn bên Lan trồng bao nhiêu cây rau xanh cải bắp?


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


B1: chọn ẩn, đặt điều kiện thích hợp.

Bạn đang xem: Bài 34 sgk toán 9 tập 2 trang 24

Biểu diễn những đại lượng không biết theo ẩn và các đại lượng sẽ biết.

Lập hệ phương trình biểu lộ sự đối sánh tương quan giữa những đại lượng.

B2: Giải hệ phương trình.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Bài Tỉ Lệ Thức, Giải Bài Tập Bài 7: Tỉ Lệ Thức

B3: Kiểm tra trong số nghiệm tìm kiếm được nghiệm nào thỏa mãn điều kiện, nghiệm nào ko thỏa mãn, rồi trả lời


Lời giải bỏ ra tiết

Gọi (x) là số luống rau ban đầu, (y) là số kilomet của mỗi luống ban đầu. Điều khiếu nại (x > 4, y > 3, x, y in N).

Do kia số cây toàn vườn là: (xy) (cây) 

* ví như tăng (8) luống thì số luống rau củ là: (x+8) (luống)

Vì mỗi luống ít hơn (3) cây đề nghị số cây tại 1 luống là: (y-3) (cây)

Suy ra số km toàn vườn từ bây giờ là: ((x+8)(y-3)) (cây)

Theo đề bài, số lượng kilomet toàn vườn ít đi (54) cây, ta có phương trình:

((x + 8)(y - 3) = xy - 54)

(Leftrightarrow xy + 8y-3x -24 = xy - 54)

(Leftrightarrow xy+8y-3x-xy=-54+24 )

(Leftrightarrow -3x+8y=-30)

(Leftrightarrow 3x-8y=30) (1)

* Nếu giảm đi (4) luống thì số luống là: (x-4) (luống)

Vì từng luống tăng thêm (2) cây đề xuất số cây ở một luống là: (y+2) (cây)

Suy ra số km toàn vườn từ bây giờ là: ((x-4)(y+2)) (cây)

Theo đề bài, số lượng kilomet toàn vườn cửa tăng (32) cây, nên ta có phương trình:

((x - 4)(y + 2) = xy + 32 )

(Leftrightarrow xy- 4y+2x-8=xy+32)

(Leftrightarrow xy- 4y+2x-xy=8+32)

(Leftrightarrow 2x-4y=40 ) (2)

Từ (1) với (2) ta gồm hệ phương trình:

(left{eginmatrix 3x-8y= 30 & & \ 2x-4y= 40 và & endmatrix ight. Leftrightarrow left{eginmatrix 3x-8y= 30 và & \ 4x-8y= 80 và & endmatrix ight.)

(Leftrightarrow left{eginmatrix 3x-8y= 30 và & \ -x= -50 và & endmatrix ight. Leftrightarrow left{eginmatrix 3x-8y= 30 và & \ x= 50 & & endmatrix ight.)

(Leftrightarrow left{eginmatrix 8y=3x- 30 và & \ x= 50 & & endmatrix ight. Leftrightarrow left{eginmatrix 8y=3.50- 30 & & \ x= 50 và & endmatrix ight.)

(Leftrightarrow left{eginmatrix 8y=120 và & \ x= 50 và & endmatrix ight. Leftrightarrow left{eginmatrix y=15 và & \ x= 50 và & endmatrix (thỏa mãn) ight.)

Số cây rau cải bắp công ty Lan trồng: (50 . 15 = 750) (cây)


Mẹo kiếm tìm đáp án sớm nhất có thể Search google: "từ khóa + movingthenationforward.com"Ví dụ: "Bài 34 trang 24 SGK Toán 9 tập 2 movingthenationforward.com"