+ (sqrt A^2 = left| A ight| = left{ eginarraylA,,,,, mkhi,,A ge 0\- A,, mkhi,,A endarray ight.)

Lời giải chi tiết:

(sqrt2.x - sqrt50 = 0)

(Leftrightarrow sqrt2x=sqrt50)

(Leftrightarrow x=dfracsqrt50sqrt2)

(Leftrightarrow x =sqrtdfrac502)

(Leftrightarrow x= sqrt25)

(Leftrightarrow x= sqrt5^2)

(Leftrightarrow x=5).

Bạn đang xem: Bài 33 trang 19 sgk toán 9 tập 1

Vậy (x=5).


LG b

(sqrt 3 .x + sqrt 3 = sqrt 12 + sqrt 27)

Phương pháp giải:

Sử dụng những công thức

+ (sqrt AB = sqrt A .sqrt B ,left( A;B ge 0 ight))

+ (dfracsqrt Asqrt B=sqrtdfracAB) (với ( Age 0;B>0))

+ (sqrt A^2 = left| A ight| = left{ eginarraylA,,,,, mkhi,,A ge 0\- A,, mkhi,,A endarray ight.)

Lời giải bỏ ra tiết:

 (sqrt3.x + sqrt3 = sqrt12 + sqrt27)

( Leftrightarrow sqrt3.x = sqrt12 + sqrt27 - sqrt3)

(Leftrightarrow sqrt3.x=sqrt4.3+sqrt9.3- sqrt3)

(Leftrightarrow sqrt3.x=sqrt4. sqrt3+sqrt9. sqrt3- sqrt3)

(Leftrightarrow sqrt3.x=sqrt2^2. sqrt3+sqrt3^2. sqrt3- sqrt3)

(Leftrightarrow sqrt3.x=2 sqrt3+3sqrt3- sqrt3)

(Leftrightarrow sqrt3.x=(2+3-1).sqrt3)

(Leftrightarrow sqrt3.x=4sqrt3)

(Leftrightarrow x=4).

Vậy (x=4).


LG c

(sqrt 3 .x^2 - sqrt 12 = 0)

Phương pháp giải:

Sử dụng các công thức

+ (sqrt AB = sqrt A .sqrt B ,left( A;B ge 0 ight))

+ (dfracsqrt Asqrt B=sqrtdfracAB) (với ( Age 0;B>0))

+ (sqrt A^2 = left| A ight| = left{ eginarraylA,,,,, mkhi,,A ge 0\- A,, mkhi,,A endarray ight.)

Lời giải chi tiết:

(sqrt3x^2-sqrt12=0)

 (Leftrightarrow sqrt3x^2=sqrt12)

(Leftrightarrow sqrt3x^2=sqrt4.3)

(Leftrightarrow sqrt3x^2=sqrt4.sqrt 3)

(Leftrightarrow x^2=sqrt4)

(Leftrightarrow x^2=sqrt2^2)

(Leftrightarrow x^2=2)

(Leftrightarrow sqrtx^2=sqrt2)

(Leftrightarrow |x|= sqrt 2)

(Leftrightarrow x= pm sqrt 2).

Vậy (x= pmsqrt 2).


LG d

(dfracx^2sqrt 5 - sqrt 20 = 0)

Phương pháp giải:

Sử dụng các công thức

+ (sqrt AB = sqrt A .sqrt B ,left( A;B ge 0 ight))

+ (dfracsqrt Asqrt B=sqrtdfracAB) (với ( Age 0;B>0))

+ (sqrt A^2 = left| A ight| = left{ eginarraylA,,,,, mkhi,,A ge 0\- A,, mkhi,,A endarray ight.)

Lời giải bỏ ra tiết:

 (dfracx^2sqrt5- sqrt20 = 0)

(Leftrightarrow dfracx^2sqrt5=sqrt20)

(Leftrightarrow x^2=sqrt20.sqrt5)

(Leftrightarrow x^2=sqrt20.5)

(Leftrightarrow x^2=sqrt100)

(Leftrightarrow x^2=sqrt10^2)

(Leftrightarrow x^2=10)

(Leftrightarrow sqrtx^2=sqrt 10)

(Leftrightarrow |x|=sqrt10)

(Leftrightarrow x=pm sqrt10).

Vậy (x= pm sqrt10).

Xem thêm: Máy Tính Để Bàn Là Một Dịch Vụ ( Daas Là Gì ? Định Nghĩa, Khái Niệm

movingthenationforward.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.4 trên 158 phiếu
>> (Hot) Đã bao gồm SGK lớp 10 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp theo
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 9 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI ứng dụng ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó khăn hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp movingthenationforward.com


gửi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã thực hiện movingthenationforward.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


gửi Hủy vứt

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép movingthenationforward.com gởi các thông tin đến bạn để nhận ra các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.