Cho A, B, C là bố điểm trên một mặt đường tròn, At là tiếp con đường của con đường tròn tại A. Đường thẳng song song cùng với At giảm AB tại M và cắt AC trên N. Bệnh minh(AB.AM = AC.AN.)
Bạn đang xem: Bài 33 sgk toán 9 tập 2 trang 80

Hương dẫn:

Chứng minh(Delta ABCacksim Delta ANM )

*

Xét con đường tròn (O) có:

(widehattAB=widehatACB)(góc tạo do tia tiếp đường và dây cung cùng chắn cung AB)

Lại có(MN//tt’) nên( widehattAB=widehatAMN) (hai góc so le trong)

Suy ra(widehatAMN=widehatACB )

Xét(Delta ABC ) cùng (Delta ANM)có:

+)(widehatA )chung

+) (widehatAMN=widehatACB)

Suy ra( Delta ABCacksim Delta ANM,,(g.g))

Có:( dfracABAN=dfracACAMRightarrow AB.AM=AC.AN) (cặp cạnh khớp ứng tỉ lệ)

 


Tham khảo giải mã các bài xích tập bài bác 4: Góc tạo bởi vì tia tiếp con đường và dây cung khác • Giải bài xích 27 trang 79 – SGK Toán lớp 9 tập 2 đến đường tròn chổ chính giữa O,... • Giải bài xích 28 trang 79 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Cho hai tuyến phố tròn (O)... • Giải bài bác 29 trang 79 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Cho hai tuyến phố tròn... • Giải bài bác 30 trang 79 – SGK Toán lớp 9 tập 2 minh chứng định lí... • Giải bài 31 trang 79 – SGK Toán lớp 9 tập 2 mang đến đường tròn (O; R)... • Giải bài 32 trang 80 – SGK Toán lớp 9 tập 2 đến đường tròn trọng tâm O... • Giải bài bác 33 trang 80 – SGK Toán lớp 9 tập 2 mang lại A, B, C là cha điểm... • Giải bài bác 34 trang 80 – SGK Toán lớp 9 tập 2 mang lại đường tròn (O) và... • Giải bài bác 35 trang 80 – SGK Toán lớp 9 tập 2 bên trên bờ biển gồm một...


Xem thêm: Giải Bài 46 Trang 24 Sgk Toán 6 Tập 1, Bài 46 Trang 24 Sgk Môn Toán Lớp 6 Tập 1

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc bố - Đại số chín •Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Hình học tập 9 •Chương 2. Hàm số số 1 - Đại số chín •Chương 2: Đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Đại số cửu •Chương 3: Góc với con đường tròn - Hình học 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhì một ẩn - Đại số cửu •Chương 4: hình trụ - Hình nón - Hình cầu - Hình học tập 9