Một phi thuyền với gia tốc 2km/h vượt sang một khúc sông nước chảy mạnh dạn mất 5 phút. Biết rằng đường đi của phi thuyền tạo với bờ một góc (70^o). Từ kia đã hoàn toàn có thể tính được chiều rộng của khúc sông chưa? Nếu có thể hãy tính tác dụng (làm tròn cho mét)
Bạn đang xem: Bài 32 trang 89 sgk toán 9 tập 1

Gợi ý:

Dùng hình vẽ biểu lộ lại đề bài xích rồi áp dụnghệ thức về cạnh với góc vào tam giác vuông

Căn cứ vào đề bài bác ta mô tả việc qua hình vẽ

*
BH là chiều rộng lớn của khúc sông, AB là đoạn đường đi của cái thuyền.

Đổi(2km/giờapprox 33m/phút)

Quãng sông thuyền đi được là:(33.5=165 (m))

Áp dụng hệ thức về cạnh cùng góc trong tam giác vuông AHB, ta có:(BH=AB.sin ,A=165.sin70^oapprox 155,left( m ight))

Vậy hoàn toàn có thể tính được chiều rộng khúc sông là (155m).


Tham khảo giải mã các bài xích tập bài 4: một số trong những hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông khác • Giải bài bác 26 trang 88 – SGK Toán lớp 9 tập 1 những tia nắng khía cạnh trời... • Giải bài 27 trang 88 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Giải tam giác ABC... • Giải bài bác 28 trang 89 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Một cột đèn cao... • Giải bài bác 29 trang 89 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Một khúc sông... • Giải bài 30 trang 89 – SGK Toán lớp 9 tập 1 mang lại tam giác ABC,... • Giải bài bác 31 trang 89 – SGK Toán lớp 9 tập một trong những hình 33, (AC = 8cm,... • Giải bài 32 trang 89 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Một nhỏ thuyền...


Xem thêm: Giải Bài 171 Trang 67 Sgk Toán 6 Tập 2 173 174 175 176 Trang 67 Sgk Toán 6 Tập 2

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc tía - Đại số cửu •Chương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông - Hình học tập 9 •Chương 2. Hàm số hàng đầu - Đại số cửu •Chương 2: Đường tròn - Hình học 9 •Chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Đại số cửu •Chương 3: Góc với đường tròn - Hình học 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhì một ẩn - Đại số 9 •Chương 4: hình trụ - Hình nón - Hình cầu - Hình học tập 9