Trong hình 33, (AC = 8cm, AD = 9,6 cm), (widehatABC=90^o,widehatACB=54^o) và(widehatACD=74^o).Hãy tính:a) ABb)(widehatADC)
Bạn đang xem: Bài 31 trang 89 sgk toán 9 tập 1

*

Hướng dẫn: a. Áp dụng hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông nhằm tính AB

b.Kẻ(AHot CD). Áp dụng hệ thức về cạnh và góc vào tam giác vuông nhằm tính AH. Tiếp nối áp dụngtỉ con số giác của góc nhọn để tính(widehatADC)

a) Xét tam giác vuông ABC, ta có:(AB=AC.sin widehatBCA)(hệ thức về cạnh cùng góc vào tam giác vuông)(Rightarrow AB=8.sin 54^oapprox 6,472,left( centimet ight))b) Kẻ(AHot CD)Xét tam giác vuông AHC, ta có:(AH=AC.sin widehatACH)(hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông)(Rightarrow AH=8.sin 74^oapprox 7,69,left( cm ight))Xét tam giác vuông AHD, ta có:(sin widehatADH=dfracAHAD=dfrac7,699,6approx 0,801)(tỉ số lượng giác của góc nhọn)(Rightarrow widehatADH=widehatADCapprox 53^o)


Tham khảo lời giải các bài tập bài bác 4: một số hệ thức về cạnh và góc vào tam giác vuông khác • Giải bài bác 26 trang 88 – SGK Toán lớp 9 tập 1 các tia nắng phương diện trời... • Giải bài xích 27 trang 88 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Giải tam giác ABC... • Giải bài 28 trang 89 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Một cột đèn cao... • Giải bài bác 29 trang 89 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Một khúc sông... • Giải bài bác 30 trang 89 – SGK Toán lớp 9 tập 1 cho tam giác ABC,... • Giải bài xích 31 trang 89 – SGK Toán lớp 9 tập một trong những hình 33, (AC = 8cm,... • Giải bài xích 32 trang 89 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Một nhỏ thuyền...


Xem thêm: ✅ Sách Giáo Khoa Toán Lớp 8 (Tập 1), Toán Lớp 8 (Tập 1)

Mục lục Giải bài tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc cha - Đại số 9 •Chương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông - Hình học 9 •Chương 2. Hàm số bậc nhất - Đại số cửu •Chương 2: Đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Đại số chín •Chương 3: Góc với mặt đường tròn - Hình học 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhì một ẩn - Đại số 9 •Chương 4: hình trụ - Hình nón - Hình cầu - Hình học tập 9