(a) hspace0,2cm 135 + 360 + 65 + 40; \ b) hspace0,2cm 463 + 318 + 137 + 22; \ c) hspace0,2cm trăng tròn + 21 + 22 + ... + 29 + 30)
Bạn đang xem: Bài 31 trang 17 sgk toán 6 tập 1

Hướng dẫn:

Áp dụng đặc thù giao hoán và phối hợp để đổi chỗ và nhóm những số hạng một biện pháp hợp lý.

Bài giải:

(eginalign a) hspace0,2cm 135 + 360 + 65 + 40 &= (135 + 65) + (360 + 40) \ &= 200 + 400 \ &= 600 endalign)

(eginalign b) hspace0,2cm 463 + 318 + 137 + 22 &= (463 + 137) + (318 + 22) \ &= 600 + 340 \ &= 940 endalign)

(eginalign c) hspace0,2cm &20 + 21 + 22 + ... + 29 + 30 \ &= (20 + 30) + (21 + 29) +(22 + 28) + (23 + 27) + (24 + 26) + 25 \ &= 50 + 50 + 50 + 50 + 50 + 25 \ &= 50 . 5 + 25 \ &= 250 + 25 \ &= 275 endalign)


*

Tham khảo giải mã các bài bác tập bài xích 5: Phép cộng và phép nhân - rèn luyện 1 trang 17 - luyện tập 2 trang 19 khác • bài 26 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 1 cho những số liệu về... • Giải bài bác 27 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Áp dụng những tính chất... • Giải bài 28 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 1 bên trên hình(12),... • Giải bài 29 trang 17 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Điền vào chỗ... • Giải bài 30 trang 17 - SGK Toán lớp 6 tập 1 tìm kiếm số tự nhiên và thoải mái (x),... • Giải bài 31 trang 17 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính nhanh:(a) hspace0,2cm... • Giải bài 32 trang 17 - SGK Toán lớp 6 tập 1 rất có thể tính nhanh... • Giải bài bác 33 trang 17 - SGK Toán lớp 6 tập 1 đến dãy số sau(1,... • Giải bài 34 trang 17 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Sử dụng máy vi tính bỏ... • Giải bài bác 35 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tìm những tích bằng nhau... • Giải bài bác 36 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 1 rất có thể tính... • Giải bài xích 37 trang đôi mươi - SGK Toán lớp 6 tập 1 Áp dụng tính... • Giải bài xích 38 trang 20 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Sử dụng máy tính xách tay bỏ... • Giải bài 39 trang đôi mươi - SGK Toán lớp 6 tập 1 Đố: Số(142... • Giải bài bác 40 trang 20 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Bình Ngô đại cáo ra...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số thoải mái và tự nhiên - Số học •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học
bài xích trước bài sau
Giải bài tập SGK Toán 6
Bài 5: Phép cùng và phép nhân - rèn luyện 1 trang 17 - rèn luyện 2 trang 19
• bài xích 26 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 27 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 28 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 29 trang 17 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 30 trang 17 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 31 trang 17 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 32 trang 17 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 33 trang 17 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 34 trang 17 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 35 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 36 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 37 trang đôi mươi - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 38 trang trăng tròn - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 39 trang đôi mươi - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 40 trang đôi mươi - SGK Toán lớp 6 tập 1


Xem thêm: Giải Bài 110 Trang 49 Sgk Toán 6 Tập 2, Giải Bài 110 Trang 49

Chương 1: Ôn tập và té túc về số tự nhiên và thoải mái Chương 1: Đoạn trực tiếp Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số