Một ôtô đi tự A và ý định đến B dịp 12 giờ đồng hồ trưa. Nếu xe chạy với tốc độ 35 km/h thì sẽ tới B chậm 2 tiếng đồng hồ so với dự định. Nếu xe chạy với gia tốc 50 km/h thì sẽ tới B sớm 1 giờ đối với dự định. Tính độ dài quãng đường AB và thời gian xuất phân phát của ôtô tại A.

Bạn đang xem: Bài 30 trang 22 sgk toán 9 tập 2


Hướng dẫn:

Các cách giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình:

- hotline ẩn với viết đk của ẩn.

- từ giả tùy chỉnh thiết lập hai phương trình thu được hệ phương trình.

- Giải hệ phương trình và tóm lại nghiệm.

Gọi độ nhiều năm quãng con đường AB là(x) (km; (x> 0))

Gọi thời gian dự định đi không còn quãng đường AB là y (giờ;(y> 0))

Nếu xe đua với gia tốc 35 km/h thì sẽ tới B chậm 2 tiếng đồng hồ nên ta bao gồm phương trình:

(dfracx35-2=y )

Nếu xe đua với gia tốc 50 km/h thì sẽ đến B mau chóng 1 giờ bắt buộc ta có:

(dfracx50+1=y )

Ta có hệ phương trình:

(eginaligned và left{ eginaligned & fracx35-2=y \ & fracx50+1=y \ endaligned ight. \ và Leftrightarrow left{ eginaligned & fracx35-2=fracx50+1 \ & fracx35+1=y \ endaligned ight. \ và Leftrightarrow left{ eginaligned và x=350 \ & y=8 \ endaligned ight. \ endaligned )

Thời điểm xe hơi xuất phân phát là(12 -8 =4) giờ

Vậy quãng đường AB nhiều năm 350 km và thời điểm ô tô xuất hành là 4 tiếng sáng.

Xem thêm: Giải Bài 5: Trường Hợp Bằng Nhau Thứ 3 Của Tam Giác : Góc, Trường Hợp Bằng Nhau Thứ Ba Của Tam Giác Góc


Xem đoạn clip bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học kinh nghiệm này tại đây để học tốt hơn.
Tham khảo lời giải các bài tập bài xích 5: Giải bài bác toán bằng cách lập hệ phương trình khác • Giải bài bác 28 trang 22 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Tìm nhì số tự nhiên,... • Giải bài 29 trang 22 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Giải bài toán cổ... • Giải bài xích 30 trang 22 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Một ôtô đi từ A và...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc ba - Đại số 9 •Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Hình học tập 9 •Chương 2. Hàm số bậc nhất - Đại số cửu •Chương 2: Đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Đại số chín •Chương 3: Góc với mặt đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn - Đại số 9 •Chương 4: hình tròn trụ - Hình nón - Hình ước - Hình học tập 9
bài bác trước bài sau
Giải bài xích tập SGK Toán 9
Bài 5: Giải bài xích toán bằng cách lập hệ phương trình
• Giải bài bác 28 trang 22 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài bác 29 trang 22 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài xích 30 trang 22 – SGK Toán lớp 9 tập 2
Giải bài tập SGK Toán 9
Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc bố Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông Chương 2. Hàm số bậc nhất Chương 2: Đường tròn Chương 3: Hệ phương trình số 1 hai ẩn Chương 3: Góc với mặt đường tròn 2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn">Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhì một ẩn Chương 4: hình tròn trụ - Hình nón - Hình cầu
Giải bài xích tập SGK Toán 9
Giải bài tập SGK Toán 9 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán 9 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập các lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài xích tập những môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài bác tập soạn Văn
Giải bài tập Môn vật dụng Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn lịch Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9
Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12