Trên các hình 5, 6, hãy dùng nguyên lý đo góc nhằm tìm số đo cung (overparenAmB). Từ đó tính số đo cung (overparenAnB) tương ứng.

*
Bạn đang xem: Bài 3 trang 69 sgk toán 9 tập 2

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Nối (OA, OB)

Đo góc ở trung khu (widehatAOB) nhằm suy ra số đo cung (overparenAmB)

Suy ra (sđoverparenAnB= 360^0 - sđ overparenAmB)

Sử dụng:

+ Số đo của cung nhỏ tuổi bằng số đo của góc ở tâm chắn cung đó.

+ Số đo của cung lớn bằng hiệu giữa (360^o) và số đo của cung nhỏ tuổi (có chung hai mút với cung lớn)


Lời giải bỏ ra tiết

Với hình 5

*

 

Ta có: (widehatAOB =125^0) 

(=> sđoverparenAmB = 125^0)

và ( sđoverparenAnB = 360^0- 125^0= 235^0)

Với hình 6

*

Ta gồm góc (widehatAOB = 65^0)

(=> sđoverparenAmB = 65^0)

 (sđoverparenAnB ) ( =360^0-sđoverparen AmB) (= 360^0 - 65^0 = 295^0)

movingthenationforward.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
>> (Hot) Đã có SGK lớp 10 kết nối tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Coi ngay!
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp movingthenationforward.com
Xem thêm: Giải Bài 125 Trang 53 Sgk Toán 6 Tập 2 5 Trang 53 Sgk Toán 6 Tập 2

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện movingthenationforward.com. Đội ngũ thầy giáo cần cải thiện điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép movingthenationforward.com giữ hộ các thông tin đến các bạn để nhận ra các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.