Cho hai đường tròn (O) với (O") giảm nhau tại A với B. Tiếp đường kẻ từ A so với đường tròn (O") cắt (O) tại C và đối với đường tròn (O) giảm (O") trên D.

Chứng minh(widehatCBA=widehatDBA)
Bạn đang xem: Bài 29 trang 79 sgk toán 9 tập 2

Hướng dẫn:

Sử dụng hệ quả: "Trong một mặt đường tròn, góc tạo vì tia tiếp tuyến và dây cung thuộc chắn một cung thì bằng nhau" với định lýtổng tía góc vào một tam giác.

*

Xét đường tròn (O) có:

(widehatACB=widehatBAD)(góc tạo vì tia tiếp con đường và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn cung AB)

Xét đường tròn (O’) có:

(widehatADB=widehatBAC)(góc tạo vì chưng tia tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp thuộc chắn cung AB)

Xét(Delta ABC) và(Delta DBA) có:

(eginaligned & left{ eginaligned & widehatACB=widehatBAD \ và widehatCAB=widehatADB \ endaligned ight. \ & Leftrightarrow widehatACB+widehatCAB=widehatBAD+widehatADB \ và Rightarrow 180^o-left( widehatACB+widehatCAB ight)=180^o-left( widehatBAD+widehatADB ight) \ & Leftrightarrow widehatABC=widehatABD \ endaligned )

(tổng bố góc trong một tam giác bởi (180^o))

 


Xem clip bài giảng và có tác dụng thêm bài luyện tập về bài học kinh nghiệm này tại đây để học giỏi hơn.
Tham khảo lời giải các bài xích tập bài xích 4: Góc tạo do tia tiếp tuyến và dây cung khác • Giải bài bác 27 trang 79 – SGK Toán lớp 9 tập 2 mang lại đường tròn trọng điểm O,... • Giải bài bác 28 trang 79 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Cho hai tuyến đường tròn (O)... • Giải bài 29 trang 79 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Cho hai tuyến đường tròn... • Giải bài xích 30 trang 79 – SGK Toán lớp 9 tập 2 chứng minh định lí... • Giải bài bác 31 trang 79 – SGK Toán lớp 9 tập 2 cho đường tròn (O; R)... • Giải bài 32 trang 80 – SGK Toán lớp 9 tập 2 đến đường tròn chổ chính giữa O... • Giải bài xích 33 trang 80 – SGK Toán lớp 9 tập 2 mang lại A, B, C là bố điểm... • Giải bài 34 trang 80 – SGK Toán lớp 9 tập 2 mang lại đường tròn (O) và... • Giải bài bác 35 trang 80 – SGK Toán lớp 9 tập 2 bên trên bờ biển có một...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc bố - Đại số chín •Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Hình học 9 •Chương 2. Hàm số bậc nhất - Đại số 9 •Chương 2: Đường tròn - Hình học 9 •Chương 3: Hệ phương trình hàng đầu hai ẩn - Đại số 9 •Chương 3: Góc với đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn - Đại số chín •Chương 4: hình tròn - Hình nón - Hình mong - Hình học tập 9
bài bác trước bài sau
Giải bài xích tập SGK Toán 9
Bài 4: Góc tạo bởi vì tia tiếp tuyến và dây cung
• Giải bài 27 trang 79 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài bác 28 trang 79 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài xích 29 trang 79 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài 30 trang 79 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài xích 31 trang 79 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài bác 32 trang 80 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài xích 33 trang 80 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài 34 trang 80 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài 35 trang 80 – SGK Toán lớp 9 tập 2
Giải bài bác tập SGK Toán 9
Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc cha Chương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông Chương 2. Hàm số số 1 Chương 2: Đường tròn Chương 3: Hệ phương trình số 1 hai ẩn Chương 3: Góc với mặt đường tròn 2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn">Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn Chương 4: hình tròn - Hình nón - Hình mong
Giải bài xích tập SGK Toán 9
Giải bài tập SGK Toán 9 Tập 1 Giải bài bác tập SGK Toán 9 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập những lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài tập các môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài bác tập biên soạn Văn
Giải bài xích tập Môn đồ vật Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn định kỳ Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Giải Bài 115 Trang 51 Sgk Toán 6 Tập 2 0 Trang 51,52 Sgk Toán Lớp 6 Tập 2

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12