a) (a = 2) và đồ thị của hàm số giảm trục hoành tại điểm có hoành độ bằng (1,5).

Bạn đang xem: Bài 29 trang 59 sgk toán 9 tập 1

b) (a = 3) cùng đồ thị của hàm số đi qua điểm (A(2; 2)).

c) Đồ thị của hàm số song song với đường thẳng (y = sqrt 3 x) và đi qua điểm (Bleft( 1;sqrt 3 + 5 ight))


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


a) Đồ thị hàm số cắt trục hoành trên điểm gồm hoành độ bởi (x_0) thì tung độ bằng (0). Tức là điểm (A(x_0; 0)) thuộc đồ vật thị hàm số. Cố gắng tọa độ điểm (A) vào bí quyết hàm số ta tìm kiếm được (b).

b) Biết (a), rứa tọa độ điểm điểm (A) vào phương trình mặt đường thẳng (y=ax+b) ta tìm được (b).

c) Đồ thị hàm số (y=ax+b) tuy nhiên song với con đường thẳng (y=a" x) thì (a=a"; b e 0). Cầm cố tọa độ điểm (B) vào phương trình ta tìm kiếm được (b).

Xem thêm: Sách Giáo Khoa Toán Lớp 6 Sách Giáo Khoa, Sách Giáo Khoa Toán Lớp 6 Mới


Lời giải chi tiết

 Hàm số đã chỉ ra rằng (y = ax + b). ((1))

a) Theo trả thiết (a=2 Rightarrow y=2x+b.) ((2))

Vì trang bị thị hàm số cắt trục hoành trên điểm có hoành độ bởi (1,5) yêu cầu đồ thị hàm số trải qua ((1,5; 0)). Chũm (x=1,5, y=0) vào ((2)), ta được:

(0=2.1,5+b)

(Leftrightarrow 0=3+b)

( Leftrightarrow b=-3)

Vậy hàm số đã chỉ ra rằng (y = 2x - 3.)

b) Theo mang thiết (a=3 Rightarrow y=3x+b) ((3))

 Vì đồ thị đi qua điểm (A(2; 2)). Vậy (x=2, y=2) vào ((3)), ta được:

(2=3.2+b)

(Leftrightarrow 2=6+b)

(Leftrightarrow 2-6=b)

(Leftrightarrow b=-4)

Vậy hàm số đã cho là (y = 3x - 4.)

c) bởi vì đồ thị hàm số đã mang đến (y=ax+b) tuy nhiên song với mặt đường thẳng (y=sqrt 3 x) đề nghị (a=sqrt 3; b e 0).

Do đó hàm số vẫn cho có dạng: (y = sqrt 3 x + b) ((4))

Vì thứ thị hàm số đã cho trải qua điểm (Bleft( 1;sqrt 3 + 5 ight)), buộc phải thay (x=1, y=sqrt 3 + 5) vào ((4)), ta được: