Tia(Ax)chia mặt phẳng ra thành mấy nửa mặt phẳng. Trên từng nửa mặt phẳng kia ta vẽ được một tia(Ay)

Bài giải:

(Ax)là bờ bình thường của nhị nửa khía cạnh phẳng đối nhau (nửa khía cạnh phẳng (I) cùng (II))

Trên mỗi nửa khía cạnh phẳng ta vẽ được một tia(Ay)sao cho(widehatxAy = 50^o.)

Do kia ta vẽ được nhì tia(Ay)thỏa mãn yêu ước của đề bài

*
Bạn đang xem: Bài 28 trang 85 sgk toán 6 tập 2

*

Tham khảo giải mã các bài tập bài bác 5: Vẽ góc lúc biết số đo khác • Giải bài xích 23 trang 84 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Vẽ... • Giải bài 25 trang 84 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Vẽ... • Giải bài 26 trang 84 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Vẽ góc cho thấy thêm một... • Giải bài xích 27 trang 85 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Trên và một nửa mặt... • Giải bài xích 28 trang 85 - SGK Toán lớp 6 tập 2 trên mặt phẳng đến tia... • Giải bài xích 29 trang 85 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Gọi(Ot, ,Ot") là...


Xem thêm: Luyện Tập Trang 19 Giải Toán Lớp 5 Trang 19, 20, Giải Bài Tập Trang 19, 20 Sgk Toán 5, Luyện Tập

Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và ngã túc về số tự nhiên - Số học tập •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học tập •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học