Nếu nhì số gồm tổng bởi S với tích bằng p. (và vừa lòng điều khiếu nại (S^2 - 4Pge 0) ) thì nhị số sẽ là hai nghiệm của phương trình (x^2 - Sx + p = 0).

Bạn đang xem: Bài 28 trang 53 sgk toán 9 tập 2

Sau đó tính (Delta) hoặc (Delta") và sử dụng công thức nghiệm (hoặc công thức nghiệm thu gọn) nhằm tìm ra nghiệm của phương trình

Lời giải bỏ ra tiết:

Vì (32^2 - 4.231 = 100 > 0)

Nên (u) với (v) là nghiệm của phương trình: (x^2- m 32x m + m 231 m = m 0)

(a = 1; b" = -16; c = 231.)

(Delta" m = m ( - 16)^2- m 231.1 m = m 256 m - m 231 m = m 25, m sqrt Delta " m = m 5)

(eginarraylx_1 = dfrac - b" - sqrt Delta " a = dfrac - left( - 16 ight) - 51 = 11\x_2 = dfrac - b" + sqrt Delta " a = dfrac - left( - 16 ight) + 51 = 21endarray)

Vậy (u = 21, v = 11) hoặc (u = 11, v = 21)


LG b

(u + v = -8, uv = -105)

Phương pháp giải:

Nếu hai số gồm tổng bởi S và tích bằng p (và thỏa mãn điều khiếu nại (S^2 - 4Pge 0) ) thì hai số chính là hai nghiệm của phương trình (x^2 - Sx + p. = 0).

Sau đó tính (Delta) hoặc (Delta") và sử dụng công thức nghiệm (hoặc công thức nghiệm thu sát hoạch gọn) để tìm ra nghiệm của phương trình

Lời giải chi tiết:

Vì (left( - 8 ight)^2 - 4.left( - 105 ight) = 484 > 0)

Nên (u), (v) là nghiệm của phương trình:

(x^2 + m 8x m - m 105 m = m 0)

(a = 1; b" = 4; c = - 105)

 Ta có: (Δ’ = 16 – 1.(-105) = 121 > 0)

(eginarraylx_1 = dfrac - b" - sqrt Delta " a = dfrac - 4 - 111 = - 15\x_2 = dfrac - b "+ sqrt Delta " a = dfrac - 4 + 111 = 7endarray)

Vậy (u = 7, v = -15) hoặc (u = -15, v = 7).

Xem thêm: Thank To Là Gì ? "Thanks For" Or "Thanks To"? Thank Đi Với Giới Từ Gì


LG c

(u + v = 2, uv = 9)

Phương pháp giải:

Nếu nhị số bao gồm tổng bởi S với tích bằng p. (và thỏa mãn nhu cầu điều kiện (S^2 - 4Pge 0) ) thì nhì số đó là hai nghiệm của phương trình (x^2 - Sx + p = 0).

Sau đó tính (Delta) hoặc (Delta") và sử dụng công thức nghiệm (hoặc công thức nghiệm thu sát hoạch gọn) nhằm tìm ra nghiệm của phương trình

Lời giải đưa ra tiết:

 Vì ({2^2- m 4 m . m 9 m

*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ

Bình chọn:


Bài tiếp sau
*Báo lỗi - Góp ý