a) Quy đồng mẫu các phân số sau: (dfrac-316; dfrac524;dfrac-2156).

Bạn đang xem: Bài 28 trang 19 sgk toán 6 tập 2

b) trong những phân số đang cho, phân số nào chưa về tối giản ?

Từ dìm xét đó, ta có thể quy đồng các phân số này ra làm sao ? 


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Quy tắc quy đồng mẫu nhiều phân số:

Muốn quy đồng mẫu những phân số với mẫu mã dương ta có tác dụng như sau: 

Bước 1: kiếm tìm bội chung của những mẫu (thường là BCNN) để gia công mẫu chung.

Bước 2: tìm kiếm thừa số phụ của mỗi chủng loại (bằng biện pháp chia mẫu bình thường cho từng mẫu).

Bước 3: Nhân cả tử và chủng loại của mỗi phân số với quá số phụ tương ứng.


Lời giải bỏ ra tiết

a) 

Bước 1: Tìm một bội chung bé dại nhất của những mẫu 16, 24, 56 để làm MSC

(16 = 2^4)

(24 = 2^3.3) 

(56 = 2^3.7)

(=> BCNN(16, 24, 56) = 2^4.3.7 = 336)

Do đó MSC của bố phân số là 336.

Bước 2: Tìm quá số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia mẫu bình thường cho từng mẫu).

Xem thêm: Luyện Tập Trang 19 Giải Toán Lớp 5 Trang 19, 20, Giải Bài Tập Trang 19, 20 Sgk Toán 5, Luyện Tập

- quá số phụ của 16 là 336 : 16 = 21

- vượt số phụ của 24 là 336 : 24 = 14

- thừa số phụ của 56 là 336 : 56 = 6

Bước 3: Nhân tử và mẫu của từng phân số với thừa số phụ tương ứng:

(eginarrayldfrac - 316 = dfrac - 3.2116.21 = dfrac - 63336;\dfrac524 = dfrac5.1424.14 = dfrac70336;\dfrac-2156 = dfrac - 21.656.6 = dfrac - 126336;endarray)

b) Phân số (dfrac-2156) chưa hẳn là phân số về tối giản.

Từ kia ta có: Để quy đồng mẫu các phân số đang cho, thứ nhất ta yêu cầu rút gọn các phân số đã mang lại thành phân số về tối giản rồi hãy quy đồng mẫu. Nếu làm vậy nên ta vẫn được các phân số đơn giản và dễ dàng hơn:

Rút gọn: (displaystyle - 21 over 56 = - 21:7 over 56:7 = -3 over 8)

(=> BCNN(16, 24, 8) = 2^4.3 = 48)

- thừa số phụ của 16 là 48 : 16 = 3

- vượt số phụ của 24 là 48 : 24 = 2

- thừa số phụ của 8 là 48 : 8 = 6

Ta có: 

(eginarrayldfrac - 316 = dfrac - 3.316.3 = dfrac - 948;\dfrac524 = dfrac5.224.2 = dfrac1048;\dfrac-2156 = dfrac - 38 = dfrac - 3.68.6 = dfrac - 1848endarray)