Cho hai đường tròn (O) cùng (O") giảm nhau tại A và B. Tiếp tuyến đường tại A củađường tròn (O") giảm đường tròn (O) tại điểm sản phẩm hai p. Tia PB cắt đường tròn (O") trên Q. Chứng tỏ đường trực tiếp AQ song song với tiếp tuyến tại p. Của mặt đường tròn (O).
Bạn đang xem: Bài 28 sgk toán 9 tập 2 trang 79

Hướng dẫn: triệu chứng minh( widehatAQB=widehatBPx)

*

Xét đường tròn (O’) có:

(widehatBAP) là góc tạo do tia tiếp đường và dây cung AP chắn cung(oversetfrownAmB )

(widehatAQB) là góc nội tiếp chắn cung(oversetfrownAmB)

Suy ra(widehatPAB=widehatAQB (1))

Xét mặt đường tròn (O) có:

(widehatBPx) là góc tạo vị tia tiếp con đường và dây cung PB chắn cung(oversetfrownPB)

(widehatPAB) là góc nội tiếp chắn cung(oversetfrownPB)

Suy ra

(widehatPAB=widehatBPx (2))

Từ (1) với (2) có:( widehatAQB=widehatBPx)

Suy ra(AQ//Px)(cặp góc so le trong bởi nhau)

 

 


Tham khảo lời giải các bài bác tập bài 4: Góc tạo vị tia tiếp đường và dây cung khác • Giải bài 27 trang 79 – SGK Toán lớp 9 tập 2 đến đường tròn trung ương O,... • Giải bài bác 28 trang 79 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Cho hai đường tròn (O)... • Giải bài bác 29 trang 79 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Cho hai đường tròn... • Giải bài bác 30 trang 79 – SGK Toán lớp 9 tập 2 chứng minh định lí... • Giải bài 31 trang 79 – SGK Toán lớp 9 tập 2 mang đến đường tròn (O; R)... • Giải bài bác 32 trang 80 – SGK Toán lớp 9 tập 2 mang lại đường tròn trung khu O... • Giải bài xích 33 trang 80 – SGK Toán lớp 9 tập 2 cho A, B, C là tía điểm... • Giải bài 34 trang 80 – SGK Toán lớp 9 tập 2 mang lại đường tròn (O) và... • Giải bài 35 trang 80 – SGK Toán lớp 9 tập 2 trên bờ biển tất cả một...


Xem thêm: Định Nghĩa Smb Là Gì? Iao Thức Smb Là Gì? Cách Ngăn Chặn Tấn Công Qua Smb

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc cha - Đại số chín •Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Hình học tập 9 •Chương 2. Hàm số bậc nhất - Đại số chín •Chương 2: Đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Đại số 9 •Chương 3: Góc với con đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhì một ẩn - Đại số chín •Chương 4: hình trụ - Hình nón - Hình cầu - Hình học 9