Bạn đó giải thích: "Trước không còn em rút gọn cho (10), rồi rút gọn mang đến (5)". Đố em làm do đó đúng tuyệt sai? do sao?

 

 
Bạn đang xem: Bài 27 trang 16 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn:

Muốn rút gọn gàng phân số ta phân tách cả tử và mẫu mã của phân số cho 1 ước phổ biến (khác(1)và(-1)) của chúng

Bài giải:

Bạn này đã làm sai vì các bạn ấy đã trừ cả tử số và mẫu mã số cho(10)ở lần rút gọn gàng đầu tiên.Nếu tử và mẫu mã của phân số bao gồm dạng biểu thức thì phải thay đổi tử và chủng loại về dạng tích rồi mới rút gọn gàng được. Rút gọn quả như sau:

(dfrac10 + 510 + 10 = dfrac5(2 + 1)10(1 + 1) = dfrac32.2 = dfrac34)hoặc(dfrac10 + 510 + 10 = dfrac1520 = dfrac15 : 520 : 5 = dfrac34)


*

Tham khảo giải mã các bài tập bài 4: Rút gọn gàng phân số - rèn luyện trang 15 - 16 khác • bài bác 15 trang 15 SGK Toán 6 tập 2 Rút gọn những phân số... • Giải bài 16 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 bộ răng tương đối đầy đủ của... • Giải bài bác 17 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Rút gọn:(a) ,, dfrac{3... • Giải bài 18 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết những số đo thời... • Giải bài xích 19 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đổi ra mét vuông (viết... • Giải bài trăng tròn trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tìm những cặp phân số... • Giải bài bác 21 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 trong những phân số sau... • Giải bài 22 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số say đắm hợp... • Giải bài bác 23 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 đến tập hợp (A =... • Giải bài xích 24 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tìm những số... • Giải bài xích 25 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết toàn bộ các phân... • Giải bài xích 26 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 mang lại đoạn... • Giải bài bác 27 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đố: Một học sinh...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và té túc về số tự nhiên - Số học •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học tập
bài bác trước bài bác sau
Giải bài bác tập SGK Toán 6
Bài 4: Rút gọn gàng phân số - rèn luyện trang 15 - 16
• bài xích 15 trang 15 SGK Toán 6 tập 2 • Giải bài xích 16 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 17 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 18 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 19 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài đôi mươi trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 21 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 22 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 23 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 24 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 25 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 26 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 27 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2


Xem thêm: Giải Bài 171 Trang 67 Sgk Toán 6 Tập 2 173 174 175 176 Trang 67 Sgk Toán 6 Tập 2

Chương 1: Ôn tập và ngã túc về số tự nhiên và thoải mái Chương 1: Đoạn trực tiếp Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số