Hình 31 cho thấy thêm hai tia (AM) với (AN) đối nhau,(widehatMAP= 33^0 , widehatNAQ= 58^0,) tia (AQ) nằm giữa hai tia (AN) và (AP ,) Hãy tính số đo (x) của (widehatPAQ) 

*
Bạn đang xem: Bài 23 trang 83 sgk toán 6 tập 2

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Nếu (Oy) nằm giữa hai tia (Ox) với (Oz) thì (widehat xOy + widehat yOz = widehat xOz).

Hai góc kề bù thì tất cả tổng số đo bởi (180) độ.


Lời giải chi tiết

Vì (AM) và (AN) là nhị tia đối nhau cần (widehatMAP) và (widehatPAN) là hai góc kề bù.

Do đó, (widehatMAP+widehatPAN=180^0) 

Suy ra (widehatPAN=180^0-widehatMAP)(=180^0 - 33^0 = 147^0)

Vì tia (AQ) nằm trong lòng hai tia (AN) cùng (AP)

Suy ra (widehatPAN=widehatPAQ+widehatQAN)

Hay (147^0= x + 58^0 )

Nên (x = 147^0-58^0=89^0)

Vậy (widehatPAQ=89^0) 
Xem thêm: Phép Nhân Trang 161 Giải Toán Lớp 5 Trang 161, 162, Giải Toán Lớp 5 Trang 162, Phép Nhân

Mẹo tìm kiếm đáp án nhanh nhất có thể Search google: "từ khóa + movingthenationforward.com"Ví dụ: "Bài 23 trang 83 SGK Toán 6 tập 2 movingthenationforward.com"