Hình a: (widehatxOy= 63^0;widehatyOz= 27^0) ;(widehatxOz= 90^0 )

Hình b: (widehataOb= 30^0;) (widehatbOc = 45^0; widehatcOd= 15^0; widehataOc = 75^0;) 

(widehatbOd= 60^0;widehataOd=90^0);

b) những cặp góc phụ nhau sinh hoạt hình 28b là:

(widehataOb ) cùng (widehatbOd) (vì (widehataOb +widehatbOd=30^0+60^0=90^0))

(widehataOc) cùng (widehatcOd) (vì (widehataOc+widehatcOd=75^0+15^0= 90^0))

movingthenationforward.com
Bạn đang xem: Bài 21 trang 82 sgk toán 6 tập 2

*
Bình luận
*
chia sẻ
>> (Hot) Đã tất cả SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp movingthenationforward.com
Xem thêm: Giải Bài 1, 2, 3 Trang 118 Sgk Toán Lớp 5 Trang 117, 118 Mét Khối

Cảm ơn các bạn đã sử dụng movingthenationforward.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | chế độ

Đăng cam kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép movingthenationforward.com gởi các thông báo đến bạn để nhận thấy các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.