Hình(27) cho thấy thêm tia(OI) nằm giữa hai tia(OA, , OB, , widehatAOB = 60^o, , widehatBOI = dfrac14widehatAOB. )

Tính(widehatBOI, , widehatAOI.)

*
Bạn đang xem: Bài 20 trang 82 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn:

Nếu tia(Oy) nằm trong lòng hai tia(Ox) và(Oz) thì(widehatxOy + widehatyOz = widehatxOz.)

Ngược lại, nếu(widehatxOy + widehatyOz = widehatxOz) thì tia(Oy) nằm trong lòng hai tia(Ox) và(Oz)

Bước 1: Tính số đo góc(BOI)

Bước 2: Tính số đo góc(AOI)

Bài giải:

(widehatBOI = dfrac14widehatAOB = dfrac14 . 60^o = 15^o)

Do tia(OI) nằm trong lòng hai tia(OA, , OB) bắt buộc ta có:

(eginalign widehatAOI + widehatBOI &= widehatAOB \ widehatAOI &= widehatAOB - widehatBOI \ widehatAOI &= 60^o - 15^o \ widehatAOI &= 45^o endalign)

Vậy(f widehatBOI = 15^o, ,, widehatAOI = 45^o)


Xem clip bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học này ở chỗ này để học xuất sắc hơn.
Tham khảo giải mã các bài xích tập bài bác 4: lúc nào thì góc xOy + góc yOz = góc xOz? khác • Giải bài bác 18 trang 82 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Hình(25) mang đến biết... • Giải bài xích 19 trang 82 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Hình(26) đến biết... • Giải bài trăng tròn trang 82 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Hình(27) mang đến biết... • Giải bài 21 trang 82 - SGK Toán lớp 6 tập 2 a) Đo những góc ở... • Giải bài 21 trang 82 - SGK Toán lớp 6 tập 2 a) Đo những góc ở... • Giải bài bác 23 trang 83 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Hình(31) mang lại biết...
Mục lục Hình học tập theo chương •Chương 1: Đoạn thẳng •Chương 2: Góc
bài trước bài sau
Hình học
Bài 4: khi nào thì góc xOy + góc yOz = góc xOz?
• Giải bài bác 18 trang 82 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 19 trang 82 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài đôi mươi trang 82 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 21 trang 82 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 21 trang 82 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 23 trang 83 - SGK Toán lớp 6 tập 2
Hình học tập
Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc
Hình học
Hình tiếp thu kiến thức 1 Hình học tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập những lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài bác tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài xích tập các môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài tập biên soạn Văn
Giải bài bác tập Môn vật dụng Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Bảng Đơn Vị Đo Khối Lượng Chính Xác Và Cách Quy Đổi Dễ Nhớ, Bảng Đơn Vị Đo Khối Lượng Đầy Đủ, Dễ Nhớ Nhất

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12