Luyện tập bài bác §4. Rút gọn gàng phân số, sách giáo khoa toán 6 tập hai. Nội dung bài xích Giải bài trăng tròn 21 22 23 24 25 26 27 trang 15 16 sgk Toán 6 tập 2 bao gồm tổng vừa lòng công thức, lý thuyết, cách thức giải bài tập phần số học có trong SGK toán để giúp các em học viên học tốt môn toán lớp 6.

Bạn đang xem: Bài 20 trang 15 sgk toán 6 tập 2

Lý thuyết

Từ các đặc điểm cơ bạn dạng của phân số ở bài xích trước bọn họ sẽ áp dụng nó để rút gọn gàng một phân số gửi phân số đã đến về một phân số dễ dàng hơn qua bài bác §4 Rút gọn phân số

1. Phương pháp rút gọn phân số

Quy tắc: 

Muốn rút gọn một phân số, ta phân chia cả tử và chủng loại của phân số cho 1 ước tầm thường (khác 1 cùng (-1)) của chúng

Ví dụ: Rút gọn phân số (frac1824)?

Ta có ƯC (18, 24)=2 yêu cầu ta có: (frac1824=frac18:224:2=frac912). Liên tiếp ƯC (9,12)=3 đề xuất ta lại có: (frac912=frac9:312:3=frac34)

Vậy theo lần lượt ta có: (frac1824=frac912=frac34)

2. Cụ nào là phân số tối giản?

Phân số tối giản (hay phân số ko rút gọn được nữa) là phân số nhưng mà tử và mẫu mã chỉ gồm ước chung là một và -1.

Nhận xét:

Muốn rút gọn nhanh phân số đã mang lại về phân số về tối giản ta chỉ việc chia tử và chủng loại của phân số đến ƯCLN của chúng.

Ví dụ: ƯCLN(24,18)=6 đề nghị ta có: (frac2418=frac24:618:6=frac43)

Chú ý:

Phân số (fracab) là về tối giản nếu (left | a ight |,left | b ight |) là hai số nguyên tố thuộc nhau

Để rút gọn gàng một phân số với dấu trừ ta hoàn toàn có thể rút gọn phân số không mang dấu tiếp đến thêm lốt vào kết quả

Ví dụ: Rút gọn gàng phân số (frac-1812). Ta có ƯCLN (18,12)=6 phải ta có: (frac1812=frac18:612:6=frac32Rightarrow frac-1812=frac-32)

Khi rút gọn gàng một phân số, ta hay rút gọn gàng phân số kia đến về tối giản.

Dưới đấy là Hướng dẫn Giải bài đôi mươi 21 22 23 24 25 26 27 trang 15 16 sgk Toán 6 tập 2. Chúng ta hãy hiểu kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Luyện tập

movingthenationforward.com ra mắt với chúng ta đầy đủ cách thức giải bài bác tập phần số học 6 kèm bài xích giải cụ thể bài trăng tròn 21 22 23 24 25 26 27 trang 15 16 sgk toán 6 Tập 2 của bài rèn luyện từ bài xích §1 không ngừng mở rộng khái niệm về phân số đến bài §4 Rút gọn phân số trong chương III – Phân số cho chúng ta tham khảo. Nội dung cụ thể bài giải từng bài tập chúng ta xem bên dưới đây:

*
Giải bài đôi mươi 21 22 23 24 25 26 27 trang 15 16 sgk Toán 6 tập 2

1. Giải bài trăng tròn trang 15 sgk Toán 6 tập 2

Tìm các cặp phân số bằng nhau trong các phân số sau đây?

( – 9 over 33;15 over 9;3 over – 11; – 12 over 19;5 over 3;60 over – 95)

Bài giải:

Ta có: ( – 9 over 33 = – 9:left( – 3 ight) over 33:left( – 3 ight) = 3 over – 11;15 over 9 = 15:3 over 9:3 = 5 over 3; – 12 over 19 = – 12.left( – 5 ight) over 19.left( – 5 ight) = 60 over – 95)

2. Giải bài bác 21 trang 15 sgk Toán 6 tập 2

Trong các phân số sau đây, tra cứu phân số không bằng phân số nào trong số phân số còn lại?

( – 7 over 42;12 over 18;3 over – 18; – 9 over 54; – 10 over – 15;14 over 20)

Bài giải:

Phân số không bởi phân số nào trong số phân số còn sót lại là: (14 over 20)

3. Giải bài bác 22 trang 15 sgk Toán 6 tập 2

Điền số thích hợp vào nơi trống?

*
Bài 22 trang 15 sgk toán 6 tập 2

(frac23=frac?60; frac34=frac?60; frac45=frac?60;frac56=frac?60)

Bài giải:

Ta có: (frac23=frac4060; frac34=frac4560; frac45=frac4860;frac56=frac5060)

4. Giải bài bác 23 trang 16 sgk Toán 6 tập 2

Cho tập phù hợp A = 0;-3;5. Viết tập hòa hợp B những phân số (m over n) mà $m, n ∈ A.$

(Nếu bao gồm hai phân số cân nhau thì chỉ cần viết một phân số).

Bài giải:

Vì 0 quan trọng là mẫu số nên những phân số phải tìm chỉ có thể có mẫu bởi – 3 hoặc 5.

Các phân số bao gồm mẫu bằng -3 là: (0 over – 3, – 3 over – 3,5 over – 3)

Các phân số có mẫu bởi 5 là: (0 over 5, – 3 over 5,5 over 3)

Nhưng (0 over – 3 = 0 = 0 over 5, – 3 over – 3 = 1 = 5 over 5)

Vậy chỉ gồm bốn phân số không giống nhau: 0, 1, (5 over – 3, – 3 over 5)

5. Giải bài bác 24 trang 16 sgk Toán 6 tập 2

Tìm những số nguyên x với y, biết:

(3 over x = y over 35 = – 36 over 84)

Bài giải:

Ta có: ( – 36 over 84 = 3 over – 7 = 3 over x; – 36 over 84 = – 15 over 35 = y over 35)

Vây: (x = – 7;y = – 15)

6. Giải bài 25 trang 16 sgk Toán 6 tập 2

Viết tất cả các phân số bằng (15 over 39) nhưng mà tử và mẫu mã là các số từ bỏ nhiện bao gồm hai chữ số.

Bài giải:

Tìm phân số buổi tối giản của phân số (15 over 39) = (5 over 13)

Sau kia nhân phân số về tối giản đó lần lượt với những số thoải mái và tự nhiên 2, 3, 4, 5, … cho đến khi tử số và chủng loại số vẫn luôn là hai chữ số. Ta search được 6 phân số:

Vậy: (frac1539=frac513=frac1026=frac1539= frac2052=frac2565=frac3078=frac3591)

7. Giải bài xích 26 trang 16 sgk Toán 6 tập 2

Cho đoạn thẳng AB:

*

Hãy vẽ vào vở các đoạn thẳng CD, EF, GH, IK biết rằng:

(CD = 3 over 4AB;EF = 5 over 6AB;GH = 1 over 2AB;IK = 5 over 4AB.)

Bài giải:

Đoạn AB được chia thành 12 đoạn nhỏ bằng nhau. Cho nên vì thế (CD = 3 over 4AB = 9 over 12AB) .

Vậy: CD bởi 9 đoạn nhỏ, EF bởi 10 đoạn nhỏ, GH bởi 6 đoạn nhỏ, IK bởi 15 đoạn nhỏ.

Xem thêm: Bài 158 Trang 60 Sgk Toán 6 Tập 1 58 Trang 60 Sgk Toán 6 Tập 1

*

8. Giải bài bác 27 trang 16 sgk Toán 6 tập 2

Đố: Một học sinh đã “ rút gọn” như sau:

(10 + 5 over 10 + 10 = 5 over 10 = 1 over 2)

Bạn đó giải thích: “Trước hết em rút gọn cho 10, rồi rút gọn cho 5”. Đố em làm vậy nên đúng tốt sai? vị sao?

Bài giải:

Bạn học sinh rút gọn phân số như bên trên là sai. Vày theo quy tắc rút gọn, ta đề nghị chia cả tử và mẫu của phân số mang lại cùng một số khác 0, nhưng học viên này đang trừ cả tử số và chủng loại số cho 10.

Bài trước: 

Bài tiếp theo: 

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 6 cùng với Giải bài trăng tròn 21 22 23 24 25 26 27 trang 15 16 sgk Toán 6 tập 2!