Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 1,2,3 trang 7 SGK Toán 9 tập 2: Phương trình bậc nhất hai ẩn – Chương 3 Đại số 9: Hệ hai phương trình hàng đầu hai ẩn.

Bạn đang xem: Bài 2 sgk toán 9 tập 2 trang 7

A. Tóm tắt triết lý bài phương trình hàng đầu hai ẩn

1. Khái niệm:

Phương trình số 1 hai ẩn x, y là hệ thức dạng:

ax + by = c (1)

Trong đó a, b và cc là các số đã biết (a ≠ b hoặc b ≠ 0).

2. Tập đúng theo nghiệm của phương trình:

a) Một nghiệm của phương trình (1) là 1 cặp số

(x0, y0) làm thế nào cho ax0 + by0 = c.

b) Phương trình hàng đầu hai ẩn ax + by = c luôn luôn có vô số nghiệm. Tập nghiệm của chính nó được trình diễn bởi đường thẳng ax + by = c,

kí hiệu là (d).

– nếu như a ≠ 0 và b ≠ 0 thì cách làm nghiệm là:

hoặc

Khi đó mặt đường thẳng (d) giảm cả hai trục tọa độ.

– nếu a = 0, b ≠ 0 thì bí quyết nghiệm là:

và (d) // Ox

– giả dụ a ≠ 0, b = 0 thì bí quyết nghiệm là:

và (d) // Oy.

B. Lí giải giải bài Phương trình số 1 hai ẩn Toán 9 tập 2 SGK trang 7

Bài 1. Trong các cặp số (-2; 1), (-1; 0), (1,5; 3) cùng (4; -3), cặp số làm sao là nghiệm của phương trình:

a) 5x + 4y = 8 ? b) 3x + 5y = -3 ?

Giải: a) ráng từng cặp số đã cho vô phương trình 5x + 4y = 8, ta được:

– 5(-2) + 4 . 1 = -10 + 4 = -6 ≠ 8 nên cặp số (-2; 1) không là nghiệm của phương trình.

– 5 . 0 + 4 . 2 = 8 yêu cầu cặp số (0; 2) là nghiệm của phương trình.


Quảng cáo


– 5 . (-1) + 4 . 0 = -5 ≠ 8 nên (-1; 0) không là nghiệm của phương trình.

– 5 . 1,5 + 4 . 3 = 7,5 + 12 = 19,5 ≠ 8 bắt buộc (1,5; 3) không là nghiệm của phương trình.

– 5 . 4 + 4 . (-3) = 20 -12 = 8 cần (4; -3) là nghiệm của phương trình.

Vậy bao gồm hai cặp số (0; 2) và (4; 3) là nghiệm của phương trình 5x + 4y = 8.

b) cùng với phương trình 3x + 5y = -3:

– 3 . (-2) + 5 . 1 = -6 + 5 = -1 ≠ -3 cần (-2; 1) không là nghiệm của phương trình.

– 3 . 0 + 5 . 2 = 10 ≠ -3 yêu cầu (0; 2) ko là nghiệm.

– 3 . (-1) + 5 . 0 = -3 đề nghị (-1; 0) là nghiệm.

– 3 . 1,5 + 5 . 3 = 4,5 + 15 = 19,5 ≠ -3 phải (1,5; 3) không là nghiệm.

– 3 . 4 + 5 . (-3) = 12 – 15 = -3 yêu cầu (4; -3) là nghiệm.

Vậy gồm hai cặp số (-1; 0) với (4; -3) là nghiệm của phương trình 3x + 5y = -3.

Bài 2. Với mỗi phương trình sau, kiếm tìm nghiệm tổng quát của phương trình với vẽ đường thẳng màn biểu diễn tập nghiệm của nó:

a) 3x – y = 2; b) x + 5y = 3;

c) 4x – 3y = -1; d) x +5y = 0;

e) 4x + 0y = -2; f) 0x + 2y = 5.


Quảng cáo


Giải: a) 3x – y = 2Nghiệm tổng quát:

*

Vẽ đường thẳng màn trình diễn tập nghiệm của phương trình:

*

Với y = 3x – 2

Cho x = 0 => y = -2 được A(0; -2).

Cho x= 1 => y = 1 được B(1;1)

Biều diễn cặp số A(0; -2) với B(1;1) trên hệ trục tọa độ và đường thẳng AB chính là tập nghiệm của phương trình 3x – y = 2.

Tương tự các em làm những câu sau như câu a)

b) x + 5y = 3

Nghiệm tổng quát:

*
hay

Vẽ con đường thẳng trình diễn tập nghiệm của phương trình:

*

c) 4x – 3y = -1

Nghiệm tổng quát:

*
hay
*
Vẽ mặt đường thẳng trình diễn tập nghiệm của phương trình:
*

d) x + 5y = 0

Nghiệm tổng quát:

*
hay
*

Vẽ con đường thẳng màn trình diễn tập nghiệm của phương trình:

*

e) 4x + 0y = -2

Nghiệm tổng quát:

Vẽ con đường thẳng màn biểu diễn tập nghiệm của phương trình:

*

f) 0x + 2y = 5.

Nghiệm tổng quát:

Vẽ con đường thẳng màn trình diễn tập nghiệm của phương trình:

*

Bài 3 trang 7. Cho nhị phương trình x + 2y = 4 với x – y = 1. Vẽ hai tuyến phố thẳng màn trình diễn tập nghiệm của nhì phương trình kia trên và một hệ trục tọa độ. Khẳng định tọa độ giao điểm của hai đường thẳng và cho thấy tọa độ của nó là nghiệm của những phương trình nào.

Hướng dẫn giải bài bác 3:

*

Vẽ mặt đường thẳng x + 2y = 4.

– đến x = 0 => y = 2 được A(0; 2).

– mang lại y = 0 => x = 4 được B(4; 0).

Đường thẳng đề xuất vẽ là đường thẳng (d1) đi qua A, B.

Vẽ đường thẳng x – y = 1.

– mang lại x = 0 => y = -1 được C(0; -1).

– mang lại y = 0 => x = 1 được D(1; 0).

Đường thẳng buộc phải vẽ là con đường thẳng (d2) trải qua C, D.

Giao điểm của hai tuyến đường thẳng gồm tọa độ là M (2; 1).

Xem thêm: Marketing Offline Là Gì - 5 Chiến Lược Thông Minh Cho Marketing Offline

Ta bao gồm (2; 1) cùng thuộc hai tuyến phố thẳng cho nên nó là nghiệm của tất cả hai phương trình sẽ cho.