Xếp sản phẩm 4 chưa tròn, tức thị x phân tách cho 4 còn dư. Nhưng x là số lẻ yêu cầu dư này là một hoặc 3.

Bạn đang xem: Bài 169 trang 64 sgk toán 6 tập 1

Xếp sản phẩm 5 thì thiếu một con mới đầy đề nghị x phân chia 5 dư 4 suy ra x bao gồm chữ số tận thuộc là 4 hoặc 9.

Nhưng x là số lẻ phải x có chữ số tận cùng là 9. 

Xếp thành hàng 7 rất đẹp thay vì vậy x phân chia hết cho 7.

Giả sử x = 7q. Do x gồm chữ số tận thuộc là 9 nên q có chữ số tận cùng là 7 (vì 7.7=49 gồm chữ số tận cùng là 9)

Hơn nữa q quan yếu là 37 vì 7.37 = 259 > 200.

Do kia q = 7 hoặc q = 17 hoặc q = 27.

Nhưng q quan yếu là 27 vì khi ấy (x=7.q=7.27) phân tách hết mang lại 3 (trái cùng với (*))

Nên q = 7 hoặc q = 17

Do đó x có thể nhận những giá trị x = 7.7=49 hoặc x =7.17= 119.

Kiểm tra đầu bài: 119 = 3. 9 + 2 đề xuất 119 phân chia cho 3 dư 2 trái với (*) (chia 3 dư 1) cần x quan trọng là 119.

Vậy x = 49 vừa lòng yêu cầu bài toán.

Xem thêm: Bài 42,43,44, 45,46 Trang 26, 27 Sgk Toán 6 Tập 2 Trang 26 Kết Nối Tri Thức

Vậy số vịt là 49 con. 

movingthenationforward.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.3 bên trên 410 phiếu
>> (Hot) Đã có SGK lớp 7 liên kết tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp theo
*


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp movingthenationforward.com


gởi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã sử dụng movingthenationforward.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ với tên:


gửi Hủy bỏ

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng ký để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép movingthenationforward.com gởi các thông báo đến bạn để nhận thấy các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.