Học kì I số học tập sinh giỏi của lớp(6D) bởi (dfrac27) số học sinh còn lại. Sang học kỳ II số học sinh giỏi tăng thêm(8) chúng ta (số học sinh không đổi) đề xuất số học tập sinh tốt bằng (dfrac23) số học sinh còn lại. Hỏi trong học kỳ I lớp(6D) bao gồm bao nhiêu học viên giỏi?


Theo đềbài số học viên bằng tốt (dfrac27)số học viên còn lại tức là số học viên còn lại là(7) phần thì số học tập sinh giỏi là2 phần suy rasố học viên của cả lớp là(9)phần.

Bạn đang xem: Bài 166 trang 65 sgk toán 6 tập 2

(Rightarrow)Số học sinh xuất sắc kì I bằng(dfrac29) số học sinh của cả lớp.

Tương tự, số học sinh xuất sắc học kì II bằng(dfrac25) số học sinh của cả lớp.

Vì số học sinh tốt kì II tăng thêm(8 )bạnnghĩa là(left( dfrac25 - dfrac29 ight))số học sinh của cả lớp bằng(8) hay(dfrac845) số học viên của cả lớp là(8) bạn.

Số học sinh của cả lớp là:

(8 : dfrac845 = 45) (học sinh)

Số học sinh xuất sắc học kì I là:

(dfrac29.45 = 10) (học sinh).

Cách khác:

Có thể mang về bài toán tìm(x) như sau:

Gọi(x) là số học sinh tốt học kì I.

Xem thêm: Giải Bài 1, 2, 3, 4 Trang 8 Sgk Toán Lớp 5 Phân Số Thập Phân Số Thập Phân

Theo đầu bài,(dfrac27) số học viên còn lại bằng(x) buộc phải số học sinh còn lại là:( x:dfrac27= dfrac7x2)

Ta bao gồm số học sinh xuất sắc học kì II là:(x + 8) và số học sinh còn lại là:(dfrac7x2 - 8)

Theo đầu bài, số học sinh tốt học kì II bằng(dfrac23) số học sinh còn lại, nghĩa là:

(eginalign x + 8 &= dfrac23 . left( dfrac7x2 - 8 ight) \ x + 8 &= dfrac14x6 - dfrac163 \ x - dfrac14x6 &= -8 - dfrac163 \ dfrac6x6 - dfrac14x6 &= dfrac-243 - dfrac163 \ dfrac-8x6 &= dfrac-403 \ dfrac8x6 &= dfrac806 \ x &= 10 endalign)

Vậy số học tập sinh xuất sắc kì I là(10)bạn


Xem video bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học kinh nghiệm này ở đây để học giỏi hơn.
*

Tham khảo lời giải các bài tập bài bác 18: Ôn tập chương III - Đại số - Lớp 6 khác • Giải bài 154 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 cho phân... • Giải bài xích 155 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số yêu thích hợp... • Giải bài 156 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Rút gọn:(a) ,, dfrac{7... • Giải bài 157 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết các số đo thời... • Giải bài 158 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 đối chiếu hai phân số:(a) ,,... • Giải bài 159 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 các phân số sau đây... • Giải bài xích 160 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 tìm kiếm phân... • Giải bài bác 161 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính quý hiếm của biểu... • Giải bài bác 162 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tìm(x), biết:( a)... • Giải bài bác 163 trang 65 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Một cửa hàng... • Giải bài xích 164 trang 65 - SGK Toán lớp 6 tập 2 lúc trả tiền thiết lập một... • Giải bài 165 trang 65 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Một fan gửi tiết... • Giải bài xích 166 trang 65 - SGK Toán lớp 6 tập 2 học kì I số học sinh... • Giải bài bác 167 trang 65 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đố: Đố em lập...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số thoải mái và tự nhiên - Số học •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học tập •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học tập
bài bác trước bài sau